Skip to main content

Jordvarme | Vertikal boring

Dansk Energi Center A/S tilbyder naturligvis vertikal jordvarme boring. 

Billede af borerig

Vertikal jordvarme

Jordvarme fordele

Jordvarmeboringer til husopvarmning er en af flere grønne løsninger, der bygger på velkendt varmepumpeteknologi.

En jordvarmeboring kan levere op mod 100% vedvarende energi, afhængig af oprindelsen af strøm til varmepumpen.

Alle steder, hvor man kan bruge en almindelig varmepumpe, kan man anvende lodret boring som kilde. Det forudsætter naturligvis at man kan bore på stedet og at tilladelse kan indhentes.

Borede jordvarmeløsninger giver endvidere mulighed for varmelagring samt energi til køleformål i sommerhalvåret.


VERTIKAL
VS
HORISONTAL

Jordvarme boring: Højere virkningsgrad end luft/vand og traditionel jordvarme, større besparelse på varmeregningen, ingen reetablering af have, minimale pladskrav, ejendommen stiger i værdi.

Selve jordvarmeboringer kan etableres uden nogen synlige dele. Når anlægget er i drift, er der ingen støj.

GRØN
VARME

Effektivt

Høj virkningsgrad

Ingen

støj

Boligen

stiger i værdi

Bore-areal

Det kræver ingen plads

Når boringen er afsluttet og varmepumpen etableret, fylder boringen mindre end 1x1 meter.

Når området over boringen er blevet genetableret, er der ingen synlige spor. Dette betyder, at boringen eksempelvis kan udføres i en indkørsel foran boligen.

På billedet ses et hul på omkring 30 cm og at det har været nødvendigt at fjerne fliserne i ca. 2,40 x 0,80 cm. Disse lægges tilbage på plads, når boringen er afsluttet. 

Borehul ca. 2,5 x 1 meter.

Borehoved

Et bordehoved med tre hjul og forstærket med karbid-tænder.

SPULING

Der bruges meget vand under boringen og når boringen er færdig, skylles borehullet rent.

Jordslangen

Jordslanger til boringer er af en lidt anden type end til horisontale anlæg. Slangerne er af typen PE100RC, SDR11 eller lignende der er godkendt efter EN 13244.

Slangerne er specielt udviklet til formålet og ikke mindst U-bøjningen nederst på slangen er fabriksfremstillet under kontrollerede forhold. 

U-bøjningen bliver påsvejset og tryktestet i Tyskland.

For at kunne få slangen ned i et >200 meter dybt hul påmonteres vægte i U-bøjningens flange på slangespidsen.

HVAD
KOSTER
VERTIKAL
JORDVARME

Der kan ikke gives et nøjagtigt tal, men det er en lidt højere "her og nu" investering end horisontal jordvarme anlæg. På den lange bane kan det være en bedre løsning.

Jordvarmeboringer er ”gratis” vedvarende energi og har lang levetid. Med meget få serviceudgifter vil en jordvarmeboring næsten være en engangsinvestering.

Den samlede økonomi vil dels afhænge af hvilke udgifter, der er i forvejen på det eksisterende anlæg, og dels hvordan yderligere anlægsudgifter kan finansieres.

Regeringen indfører nu og formentlig også fremover forskellige støtteordninger til vedvarende energi, som også påvirker på etableringsprisen.

Oplysninger om eksisterende støtteordninger kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. SparEnergi.dk har samlet stort set alle informationer om tilskud og gode råd i forbindelse med varmepumpeinstallation og diverse tilskud.

Disse forhold gør at tilbagebetalingstiden på et nyt jordvarmeanlæg kan være varierende. Et velfungerende varmeanlæg, der bygger på vedvarende energi, vil altid øge en ejendoms samlede værdi.

Boring for professionelle

Jordvarme-boring kræver planlægning. Både for at dække opvarmningsbehovet korrekt og for at få bedst mulig økonomi i anlægget. Lad vores konsulent ringe dig op, når det passer dig og du har god tid. Det er helt uforpligtende.