Skip to main content

Jordvarme | Lodret boring

Dansk Energi Center A/S tilbyder naturligvis også lodret jordvarme boring.

Lodret jordvarme

Jordvarme fordele

Jordvarmeboringer til husopvarmning er en af flere grønne løsninger, der bygger på velkendt varmepumpeteknologi.

En jordvarmeboring kan levere op mod 100 % vedvarende energi, afhængig af oprindelsen af strøm til varmepumpen.

Alle steder hvor man kan bruge en almindelig varmepumpe - kan man anvende lodret boring som kilde. Det forudsætte naturligvis at man kan bore på stedet og at tilladelse kan indhentes.

Borede jordvarmeløsninger giver endvidere mulighed for varmelagring samt energi til køleformål i sommerhalvåret.


LODRET
VS
VANDRET

Jordvarme boring: Højere virkningsgrad end luft/vand og traditionel jordvarme, større besparelse på varmeregningen, ingen reetablering af have, minimale pladskrav, ejendommen stiger i værdi.

Selve jordvarmeboringer kan etableres uden nogen synlige dele. Når anlægget er i drift er der ingen støj.

GRØN
VARME

Effektivt

Høj virkningsgrad

Ingen

støj

Boligen

stiger i værdi

Bore-areal

Det kræver næsten ingen plads...

Når boringen er afsluttet og varmepumpen etableret fylder boringen mindre end 1x1 meter.

Når arealet over boringen er genetableret, er der intet der ses. Det betyder at boringen f.eks. kan laves i en indkørsel foran villaen.

På billedet kan man ane at hullet i midten er omkring 30cm. og at det har været nødvendigt at fjerne fliserne i ca. 2,40 x 0,80 cm. Disse lægges tilbage på plads efter endt boring.

Borehul ca. 2,5 x 1 meter.

Borehoved

Borehovedet, dette med tre hjul og forstærket med karbid-tænder.

SPULING

Der bruges meget vand under boringen og når boringen er færdig, skylles borehullet rent.

Jordslangen

Jordslanger til boringer er af en lidt anden type end til horisontale anlæg. Slangerne er af typen PE100RC, SDR11 eller lignende der er godkendt efter EN 13244.

Slangerne er specielt udviklet til formålet og ikke mindst U-bøjningen nederst på slangen er fabriksfremstillet under kontrollerede forhold. 

U-bøjningen bliver påsvejset og tryktestet i Tyskland.

For at kunne få slangen ned i et >200 meter dybt hul, påmonteres vægte i U-bøjningens flange på slangespidsen.

HVAD
KOSTER
VERTIKAL
JORDVARME

Der kan ikke gives et nøjagtigt tal, men det er en lidt højere "her og nu" investering end et traditionelt vandret anlæg. På den lidt længere bane kan det være en bedre løsning.

Jordvarmeboringer er ”gratis” vedvarende energi og har lang levetid.
Og med meget få serviceudgifter vil en jordvarmeboring næsten være en engangs investering.

Den samlede økonomi vil dels afhænge af hvilke udgifter der er i forvejen på det eksisterende anlæg og hvordan yderligere anlægsudgifter kan finansieres.

Regeringen indfører nu og formentlig også fremover forskellige støtteordninger til vedvarende energi, som også indvirker på etableringsprisen.

Oplysninger om eksisterende støtteordninger kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. SparEnergi.dk har samlet stort set alle informationer om tilskud og gode råd iforb. med varmepumpeinstallation og div. tilskud.

Disse forhold gør at tilbagebetalingstiden på et nyt jordvarmeanlæg kan være varierende. Et velfungerende varmeanlæg der bygger på vedvarende energi vil alt andet lige øge en ejendoms samlede værdi.

Boring er for professionelle

Jordvarme-boring kræver planlægning. Både for at dække opvarmningsbehovet korrekt og for at få bedst mulig økonomi i anlægget. Lad vores konsulent ringe dig op når det passer dig og du har god tid. Det er helt uforpligtende.

Dansk Energi Center A/S
Karisevej 72 Haslev, 4690
Telefon: 70 26 50 00
Cvr: 32765823

VE Godkendt installatør

VE logo

Åbningstider
Mandag - torsdag
8:00 - 15:30

Fredag
8:00 - 15:00

Andre tider efter aftale.

Find os på FaceBook eller Youtube