Skip to main content
Sådan foregår det når man nedpløjer jordslanger.

Jordvarmeslanger som nedpløjes

kommer til at ligge stort set som når man graver dem ned. Fordelen ved nedpløjning er at arealet er lettere at reetablere efterfølgende.

Med den almindelige "Grubbetand" etableres et stykke rende først. Formålet er at rydde for sten og rødder. Derefter trækkes tanden med rørføreren og slangen igennem. (Du kan se tanden med rørfører på videoen herover).

Jordslangerne pløjes ned i det afsatte areal og føres til samlebrønden. Samlebrønden er som regel placeret tæt på indgangshullet i fundamentet.

Fra samle brønden og ind mod ejedommen føres slangerne som vanligt til varmepumpen.

Nedpløjning af jordvarme
Nedpløjning af jordvarme
Nedpløjning af jordvarme | Arealet afrettet
Nedpløjning af jordvarme - Areal grovafrettet

Nybyggeri

Når der bygges nyt, er etablering af jordvarme en af de mest energibesparende, rentable og miljørigtige varmeløsninger.

Hvor lang tid tager det?

Typisk tager det 1-2 dage at lægge 5-600 meter i jorden.

Jordbundsforhold kan også spille en rolle.

Må man

  • Man må IKKE sætte bygninger på arealet. Gravning til fundament kan beskadige slangerne. Og energiopsamling fra solens opvarmning af jorden forhindres.

  • Du må gerne plante buske og træer på arealet; men vær opmærksom på at træer kan komme til at skygge og dermed forhindre en del sol i at nå ned i jorden.

  • Man må gerne læggge fliser på arealet. Slangerne ligger i ca. 1 meters dybde og med en meters mellemrum.