Skip to main content

Vertikal Jordvarme - boring.

Flere og flere får lavet jordvarmeboringer og mange er meget interesserede i hvordan det foregår.

Det er temmeligt tungt maskineri; men det fylder faktisk ikke mere end ca. 30 m2. Maskinen på billederne herunder, holder på indkørslen til en garage.

Man kan ikke give en fast tid på hvor lang tid det tager at bore. Det kan tage fra 2 dage til 14 dage afhængig af undergrunden.

Borerig
Borerig på bælter

Borerig på bælter

Hos denne kunde skal vi ned i 225 meters dybde.
Rør magasin

Rør magasin

Magasin med foringsrør. Rørene løftes med en lille kran der er monteret på boreriggen.

Foringsrør

Foringsrør

Her monteres en ny sektion. Man kan ane stålwireren der bruges for at løfte røret på plads.

Borehul

Borehul

Da man gennemskyller for slam, bruges der meget vand. Og det kan være nødvendigt at anvende dykpumpe for at fjerne overskydende vand.
Nedpløjning

Nedpløjning

Vi nedpløjer naturligvis også jordvarmeslanger. Vil du se hvordan?

Gravet rende til fundament

Gravet rende til fundament

Gravet rende fra fundament til borehul. Der bores 2 huller i fundamentet til de to slanger som der føres ind til varmepumpen.

Skyllevand

Skyllevand

Alt skyllevand opsamles i en container.
Slanger ilagt foringsrør

Slanger ilagt foringsrør

Når borehullet er skyllet rent for jord og slagger, sænkes slangerne ned i hullet. Der anbringes en vægt i spidsen af slagerne for at trække dem ned i borehullet.
Borehoved

Borehoved

Borehoved forstærket med karbidspidser.