Høj ydelse, lang levetid, minimal vedligeholdelse.

Varmepumpe, Jordvarme.

Mest effektive opvarmningsform, høj driftssikkerhed og lang levetid. Opvarmer nemt dit hus og dit brugsvand. Sænk din varmeregning og CO2 udslip betragteligt.

Lad os gennemgå din nuværende varmeinstallation,
så får du et sikkert overblik over dine besparelser.

Hvad kan et jordvarme anlæg?

Et jordvarme-anlæg kan erstatte alle andre typer opvarmning, så som olie-, gas-, eller pillefyr. Jordvarme-anlægget tilkobles dit vandbårne system, og leverer vand til opvarmning og varmt brugsvand.

Jordvarme-anlæg kan levere fremløbstemperaturer op til 65°C. Perfekt til gulvvarme, store og små radiatorer (*).

Har du god plads udenom din ejendom og ønsker du en effektiv energiløsning, er jordvarme en rigtig god investering.

* Har du et ældre hus med små radiatorer eller gamle radiatorer af støbejern, bør du bestille et besøg af en af vores konsulenter, for at få klarlagt om radiatorerne evt. skal skiftes til mere moderne konvektorradiatorer.

Hus og have med jordslanger skitseret

Hvad koster det?

Jordvarme-anlæg kan installeres fra ca. 100.000 (med forbehold for ændringer - indhent altid tilbud) og opefter. Prisen kan være relevant for ethvert budget, men der er store besparelse at hente og det er måske mere tilbagebetalingstiden man skal se på.

Hvad kan jeg spare?

Afhængigt af om man har olie eller gas som opvarmning, vil der være mellem 40 og 60% besparelse på en udskiftning. Du bør altid få lavet en beregning, som giver dig et overblik over besparelsen. Det kan i visse situationer være mere optimalt at efterisolere først og så investere i en mindre varmepumpe. En varmepumpe vil blive dimensioneret ud fra dit nuværende forbrug, og hvis det kan nedsættes bliver det muligt at bruge en mindre (billigere) varmepumpe.

Hvor stort er det/ skal det være?

Indenfor vil man typisk have kompressor og vandbeholder til brugsvand. Normalt fylder en varmepumpe-enhed som et standard skab 60x60cm og fra 170cm i højden. Mindre anlæg har typisk en integreret varmtvandsbeholder. I større anlæg er der typisk en ekstern og der skal påregnes lidt mere plads. Selve kompressorens kW ydelse er afhængig af det areal der skal opvarmes.

Udenfor skal man nedgrave jordslanger. En tommelfinger regel siger " det dobbelte af det areal der skal opvarmes". Skal du have opvarmet 200 m2 hus, skal du bruge 400 meter jordslange. Det kan afvige lidt afhængig af jordbundsforhold - lerjord har et bedre varmeoptag end sandet jord.

Godkendelser / afstand til vandboringer.
Vi hjælper dig med graveansøgninger og lign. hos kommunen. Bor du ved en vandboring kan der være specielle forhold der gør sig gældende.

Hvor længe holder det?

Jordvarme-anlæg kan godt holde 25 år eller længere. Selve jordslangerne er stort set uforgængelige. Vi servicerer ofte, anlæg der er over 30 år gamle.

Hvor tit skal det serviceres?

Lovpligtigt eftersyn er 1 gang om året. Garantieftersyn kan variere fra mærke til mærke. Bestil dit eftersyn her.

Hvad koster service aftale?

Prisen variere, se vores service side her. (Vær opmærksom på lovpligtigt eftersyn!)


Ekstern varmtvandsbeholder.

Små varmepumper har typisk en intern varmtvandsbeholder tilkoblet.

I større anlæg er der typisk en ekstern og der skal påregnes lidt mere plads.

En varmtvandsbeholder er en beholder med brugsvand (vandhane/ bruser) som opvarmes til brug i boligen. Beholderen er lukket og indeholder kun vand.

Temperaturen er vigtig i en varmtvandsbeholder. Jo højere temperatur, jo flere bakterier slås ihjel. Men jo højere temperatur, jo mere kalk. Den optimale temperatur i varmtvandsbeholderen er normalt 55°C.

Legionella problemet bliver i dag løst ved, at man jævnligt hæver temperaturen i beholderen. Beholdere kan også være med gennemstrømningsspiral og dermed undgår man hele problemet med legionella.


Varmtvandsbeholder til brugsvand
Cirkulationspumpe - flowstyret elektronisk

Cirkulationspumpe.

A-mærkede cirkulationspumper er elektronisk styret og optimeret til den givne driftssituation. A-mærkede cirkulationspumper giver yderligere besparelser på driften.

Styring.

Foregår som oftest via et brugervenligt display med tekst og grafiske symboler der giver brugeren et godt overblik.

Eksempel:

  • Fremløbstemperaturen justeres i forhold til udetemperaturen
  • Indstilling af varmtvandstemperatur
  • Indstilling af ekstra varmt vand
  • Indstilling af feriefunktion
  • Driftdata
  • Fejludlæsning/ fejlmelding
Styring og displays til varmepumper

Styringer og displays er naturligvis forskellige fra mærke til mærke og der udvikles hele tiden nye og mere effektive måder at styre sin varme på.

Apps til smartphones - styring af varmepumpe

DVI Smart Control app.

Her ses en DVI Smart Control app - adgang til din varmepumpe overalt.

Flere og flere varmepumper leveres nu med app-styring via smartphone eller tablet. Her kan man holde øje med sin enhed og/eller styre den efter behov.

El-patron.
Du har altid varme! - skulle der opstå et problem med dit anlæg, kan man starte el-patronen. Den kører ved hjælp af strøm og skal kun køre indtil anlægget igen er i drift. Hvis varmepumpen har brug for "ekstra" kræft, eller er det ekstraordinært koldt, kan man slå el-patronen til (suppleringsdrift) - men el-forbruget bliver så lidt højere end normalt. Hold øje med at el-patronen kun er tændt, når det er nødvendigt.

På billedet ses to forskellige el-patroner.
el-patron

Fordele og ulemper ved jordvarme

Fordele:
Stor besparelse over tid i forhold til eksisterende typer anlæg. Velkendt teknologi, Høj SCOP, ingen udledning af skadelige stoffer, ingen påfyldning af olie, piller eller andet brændbart.

Ulemper:
Man skal have plads til nedgravning af jordslanger og det pågældende areal kan ikke anvendes til funderet byggeri.

Fremløbstemperatur.
Det er en myte at varmepumper ikke kan levere høj fremløbstemperatur. I dag klares de fleste anlæg 50-65°C. i fremløb. Det er rigeligt til langt de fleste huse med nyere vinduer og efterisolerede lofter.

Har du et ældre hus med små radiatorer eller gamle radiatorer af støbejern, kan de muligvis godt anvendes, men du bør bestille et besøg af en af vores konsulenter, for at få klarlagt om de evt. skal skiftes til mere moderne konvektorradiatorer.

Teknik og nørderi

Hvorfor er der varme i jorden?
Jordvarme i varmepumpe sammenhæng er IKKE geotermisk (varme fra jordens indre), men varme i jordoverfladen som stammer fra vind og vejr hen over sommeren. Varmen i jorden kan derfor udvindes via jordslangerne.

Er det godt for miljøet?
Ja, jordvarme nedsætter CO2 udslippet med 50-70%.

Grundprincip i jordvarme og energiomdannelse.

 

Jordvarmeslanger indeholder sprit og vand.
Slangen er fyldt med kølevæske, som cirkulerer i et lukket kredsløb i jorden. Slangen ledes ind i huset til varmepumpen, som typisk står i køkkenet eller bryggerset og er på størrelse med et køleskab. Kølevæsken, der kommer ind i pumpen via jordslangerne, er måske kun 2 til 3 grader varmt, men fordi der er vaakum i kammeret i varmepumpen, sker der en fordampning af kølemidlet. Denne proces gentages hele tiden når kompressoren kører.

Inde i varmepumpen.
Ved kølemidlets fordampning, bruger det varme. Det vil sige, at det tager varmen fra kølevæsken i slangen. Når kølevæsken løber tilbage, ud i jordlaget i haven, er kølevæsken nu lidt koldere, end da det løb ind. I jorden bliver det langsomt varmet op igen, og ender med at være næsten lige så varm som den omliggende jord.

Principtegning af kompressor i varmepumpe

Den fortættede kølevæske, der nu som gasart, fortsætter fra kammeret ind i varmepumpens kompressor-del. Gassen fra det kølemidlet, der nu er blevet opvarmet i fordamperen, bliver herefter komprimeret under et meget højt tryk. Når gassen bliver presset sammen, stiger temperaturen, og gassen bliver op til 100 grader varm.

Herefter ledes gassen videre ind i kondensatoren, hvor den møder boligens brugsvandsystem og radiatorsystem. Væsken i slangen er nu ca. 65 grader varmt.

Når gassen rammer det relativt koldere rør fra brugsvandet eller radiatorerne, køles gassen ned og bliver til væske igen.

Når gassen udvider sig igen, er den igen blevet til kølemiddel igen og løber tilbage til udgangspunktet gennem et ventilsystem. Og helt i lighed med, at temperaturen stiger, når trykket bliver øges, falder den tilsvarende, når trykket sænkes. Kølemidlet er nu blevet omkring nul grader - når det nu igen løber ind i det lufttætte kammer, hvor det møder jordslangen med kølevæske. Ringen er sluttet.


Jordvarmepumpen skal bruge strøm.
Varmepumpen kræver naturligvis strøm for at kunne køre, men der er overskud i regnskabet. Hvis SCOP værdien er 4, så får man 4 kilowatt ud af pumpen, hver gang man putter en kilowatt ind i pumpen.


Jordslangerne kan være i flere kredsløb.
Jordlangerne er for større anlæg opdelt i flere kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et fordelerrør, som igen forbindes til varmepumpen. Når varmepumpen kører, cirkulerer en afkølet væske (vand tilsat kølevæske) gennem slangerne. Væsken opvarmes af varmen i jorden, og varmepumpen kan nu transporterer den genvundne solenergi til husets central- varmeanlæg.

dB

Støj inddel / udedel.
DeciBel (eller dB)- skalaen bruges til at måle lydniveauet. Skalaen bruges til at bestemme, hvor høj intensiteten i lydtrykket er i alle de frekvenser, det menneskelige øre kan opfatte.

Fabrikanterne arbejder kontinuerligt med nedsættelse af støj og støjniveauet bliver hele tiden mindre og mindre. De støjgivende dele blive hele tiden mindre støjende og kraftig isolering af delene og kabinetterne er med til næsten, at eliminere al støj fra indedelene.

EU-direktiv (EcoDesign).
På alle nye varmepumper skal der være et "Energi-mærke", som du sikkert kender fra vaskemaskiner og lignende.

I nederste venstre hjørne på mærket (her markeret med en grøn cirkel, kan du aflæse "støj inde" og "støj ude". Især støj ved skel kan være underlagt kommunale regler.

Bevar det gode naboskab - vær opmærksom på udedelens placering.

Vil du vide mere om Energimærket - hent dokumentet her.

Energimærke eksempel
Kilde: www.horelse.info/decibel
Det laveste på dB-skalaen er 0
, som er grænsen for, hvad det menneskelige øre kan høre.
I en stille dagligstue, vil der normalt være omkring 20-30dB støj
Når vi taler til hinanden i et normalt leje, foregår det med omkring 60 dB.
Trafikstøj på en travl gade ligger på omkring 65 dB, men lastbilers motorer kan komme helt op på 85-90 dB.
Boremaskiner, brolæggerjomfruer og andet kraftigt maskineri kan komme op på 110 dB.
Fly på en landingsbane rammer omkring 120 dB, hvilket er meget tæt på smertegrænsen på 130 dB*.
Tilslutningsmuligheder:
Solpaneler / væske
Rumfølere

Tilbehør:
App

Dansk Energi Center A/S   |   Karisevej 72 Haslev, 4690   |   Telefon: 70 26 50 00    |   cvr: 32765823

Kompetent rådgivning sikrer dig den bedste økonomi. Få et GRATIS uforpligtende tilbud.    Ja tak!