Skip to main content
Dansk Energi Center logo

Dansk Energi Center A/S

Høj ydelse
Lang levetid
Minimal vedligeholdelse

Lauritzen Fonden logo

Lauritzen Fonden

En erhvervsdrivende fond,
der yder støtte til almennyttige aktiviteter

Jordvarme boring

Grøn løsning
Lauritzen Fonden har truffet beslutningen om at implementere en CO₂-venlig opvarmningsløsning til deres konferencecenter i Dronningmølle. Som en del af denne strategi har de valgt at erstatte det eksisterende oliefyr med en varmepumpe. Desuden har fonden allerede investeret i et omfattende solcelleanlæg med batterikapacitet.
Opvarmning med varmepumper bringer flere fordele med sig. Ydelsesmæssigt overgår de betydeligt olie, gas, træpiller og lignende. Over tid resulterer dette i betydelige besparelser. Gennem deres eget solcelleanlæg opnår de en betydelig grad af egenforsyning med grøn elektricitet og opnår samtidig en markant forbedret udnyttelse af deres egen elproduktion.

Vertikal jordvarme
Lauritzen Fonden valgte i samarbejde med Dansk Energi Center A/S at løsningen skulle være en jordvarmeboring. Det blev til 6 boringer af ca. 135 meters dybde.

Tilskud
Ved udskiftning af fossile- og biomassebaserede varmekilder til varmepumper er der mulighed for at opnå op til 30% tilskud af projekt prisen.

Det gamle oliefyr

Lauritzen Fondens Interne konference-lokaler i Dronningmølle har behov for ny opvarmning samt varmt brugsvand til ca. 26 værelser og/eller 60 personer.

Opvarmet areal i 2 bygninger er ca. 990 m2 inkl. Konferencerum, køkken og havestue.

Varmepumpe F1355 fra Vølund. Nem styring og mulighed for fjernstyring via wi-fi og app.

Installatør kan være remote koblet på anlægget. Det giver tryghed i hverdagen.

Ny vp-unit fra F1355 fra Vølund

Isoleringen fjernes fra de gamle tanke. Nedtagne anlæg opdeles og afleveres til genbrugsstation.

Nye tanke installeres. Nye optimerede cirkulationspumper monteres. Energiforbruget reduceres.

Ejendommen har behov for ny opvarmning samt varmt brugsvand til ca. 26 værelser og/eller 60 personer.

Her ses de 6 boringer, samt fordelerbrønden. Indføring i gavl.

Borehul og foringsrør.

Boretårn.

Borerig.

Tryghed i hverdagen

Med NIBE UplinkTM modtage du fejlmeldinger på din varmepumpe med det samme. Vi som installatør er også koblet op, så vi kan vejlede kunden i tilfælde af driftsfejl. Varmepumpens styring giver i kombination med NIBE UplinkTM app'en af markedets mest brugervenlige løsninger.

Serviceaftale

- tryghed i hverdagen

Med en serviceaftale er du sikker på at du har så få driftsstop som muligt. Aftalen er ikke bindende og du betaler først for service når vi har væretog udføre det. Lovpligtigt eftersyn 1 gang om året.

Vi er taget på afsluttende besøg på ejendommen i Dronningmølle. Vi mødes med den ansvarlige for ejendommen og gennemgår forløbet og driften indtil nu.

Evt. tillægsopgaver aftales eller sagen afsluttes.

Montagebiler

Jordvarme boring

Højere virkningsgrad end luft/vand og traditionel jordvarme, større besparelse på varmeregningen, ingen reetablering af have, minimale pladskrav, ejendommen stiger i værdi.

Selve jordvarmeboringer kan etableres uden nogen synlige dele. Når anlægget er i drift er der ingen støj.

Få et GRATIS tilbud

Tilbuddet er gratis og helt uforpligtende. Du udfylder en kort formular og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.