Skip to main content

10 år gammelt
jordvarme-anlæg

Med jordvarme får man det hele, uden at gå på kompromis!

  • God investering med store besparelser
  • Godt indeklima, godt for udeklimaet – lav CO2 belastning
  • Høj ydelse, lang levetid og minimal vedligholdelse

 

Huset var tidligere opvarmet med oliefyr med et forbrug på over 35.000 kr. om året.

Daværende udgifter: ca. 150.000 kr. for færdig installation.

Besparelse på ca. 15.000 kr. om året.

Beregnet tilbagebetalingstid: 10 år, monteret i 2011 og betalt i 2019.

Reel tilbagebetalingstid blev 8 år.

Efter et rutinemæssigt serviceeftersyn hos en af vores faste kunder, Ivan fra Haslev-Ringsted egnen, er vi nu igen på besøg hos ham. Vi skal tale om hans jordvarmeanlæg, som nu har ca. 9 år på bagen. Ivan er meget tilfreds med den investering, han lavede ca. 9 år tidligere – og har inviteret os til at lave en lille artikel om anlægget og dele sin viden med andre, der går med tanker om at få jordvarme.


Hus i 2 plan, opvarmet areal ca. 300 m2, Forbrug olie: 3400 liter om året. Isoleringsgrad 30 W/m2. Nødvendig varmeeffekt beregnet til: 10,6 kW, husstand er 4 personer.

Der blev valgt en 12 kW jordvarmepumpe og en slangelængde på ca. 500 meter,

Beregnet besparelse ved skift fra olie til jordvarme: ca. 15.000 kr. om året.

Ivan bor helt fantastisk

Ivan bor helt fantastisk, i et ældre hus i 2 plan fra 1722, men gennemrestaureret og ombygget af flere omgange. Huset er et murstenshus med stråtag, hulmursisoleret og termovinduer i stueetagen. På 1. sal er vinduerne i kvistene med enkeltlags glas, dog med forsatsvinduer. Det store gavlvindue er med termoglas. To-strengs radiatoranlæg i alle værelser og gulvvarme i køkken og badeværelse. To brændeovne som supplement ved behov og hygge. Haven ligger naturskønt ned til Susåen og med udsigt til markerne omkring, som Ivan ejer en del af.

Hus med udsigt ned over Susåen

Haven med bro over Susåen

Marken hvor jordslangerne er nedgravede

Murgennemføring og underboring

Lidt om montagen

Huset var tidligere opvarmet med olie. Den nedgravede olietank skulle sløjfes, da den var blevet for gammel. Det blev besluttet, at det var tid til at udskifte anlægget. Fyret i bryggerset lugtede og støjede også en hel del, og det var nødvendigt at holde døren lukket. En god nabo havde foreslået jordvarme som erstatning for oliefyret. Da Ivan ejer en del jord, lå det lige til højrebenet at få tilbud på jordvarme. (Prisen på et nyt olie-fyr, ny olie-tank, isokærn/skorsten osv. ville beløbe sig til lidt over 80.000,- kr.)

Noget af Ivans jord ligger lige op til huset – dog er der en landevej som er ”ubekvemt i vejen”, når der skal graves jordslanger ned. Det blev løst ved en underboring, men det gjorde også montageprisen lidt højere, men stort set ikke meget dyrere end hvad det havde koste at grave på fri land. Den ekstra slangelængde (under vejen) indgår i den samlede slangelængde og er en del af varmeoptagningen. Læs mere i vores faq om afstand til kredsløb.

Æstetik

Ivan sætter stor pris på æstetik.

Ivan sætter stor pris på æstetik. Især var en eventuel gennemboring til rørindføring i gavlen ”en torn i øjet”, da ”rør der stikker ud fra muren” ikke er særligt pæne. Løsningen blev derfor at lave en skrå gennemboring i soklen fra varmepumpen og ud til jordslangerne. Ivan udtaler: ”Man kunne selvfølgelig have sat en plante foran de synlige rør, men det ville have irriteret mig resten af tiden” – jeg er glad for, at vi lavede det på den rigtige måde.

Gennemboring indefra. Her kommer jordslangerne ind.

Maskinen der udfører underboring under vej.

Underboring set mod vejen.

Nedgravning af jordslanger i marken.

Herunder ser du eksempler på indføring af jordslanger igennem mur eller fundament. Hos Ivan er anvendt den midterste metode: "Eksisterende hus med lav sokkel".

Dansk Energi Center A/S blev valgt til at montere det nye anlæg og nedtage det gamle.

Dansk Energi Center A/S sørgede for, at alle ansøgninger og tilladelser blev ordnet. Fyret nedtaget og bortkørt.

Ivan sørgede for at den gamle tank blev bundsuget, renset og plomberet.

Den nye varmepumpe blev installeret kort efter underboring var færdiggjort udenfor.

Indedelen indeholder vandtank, ekspansionsbeholder og styring (Display).

Forventninger!

Levetid: 25år – sliddele udskiftes løbende.

Dimensionering er efter 10 år fundet perfekt. Alle beregninger, Dansk Energi Center A/S lavede til start, lever op til kundens forventninger nu 9 år senere.

DVI indedel varmepumpe
Der er styr på tallene

Vi siger mange tak til Ivan for hans gæstfrihed og lyst til at dele sin oplevelse med os og vores kunder.