Skip to main content

Hvad koster lodret jordvarme?

Hvis man stiller spørgsmålet "hvad koster en bil" - så ved man godt at det kommer an på mange forskellige faktorer.

Det er fuldstændigt det samme med varmepumper, vertikal/horisontal jordvarme og køling.

Vores pris på horisontal jordvarme (Lodret boring) starter fra 260.000 kr. (Det er priser set d. 26. marts 2024).

Priserne på vertikale jordvarmeboringer er faldet en smule de senere år. Det er stadigvæk en hel del dyrere end vandrette (horisontale) jordvarmeanlæg, men der er også nogle fordele. Det er vores erfaring at mange boringer bliver lavet, fordi der ikke er plads til et vandret anlæg. Støj kan være en medvirkende faktor - jordvarmeboringer er i sagens natur, uden en mekanisk udedel og er derfor støjfri.

Man kan ikke!
Give en eksakt pris på en jordvarmeboring da rigtigt mange forhold har indflydelse på prisen. Borefirmaet skal f.eks. give en fast pris til kunden for at udføre boringen og det uden at kende til undergrunden det pågældende sted. En boring kan tage alt fra 2 dage til 2 uger, afhængig af jordbundsforholdene.

Omkostringerne for vertikal jordvarme i et nybygget hus på ca. 200 m2

I nye velisolerede huse med minimalt varmetab, er en 6-8 kW varmepumpe tilstrækkelig. Et beregnet årligt energiforbrug er dermed under 10 MWh. Den gennemsnitlig omkostning for et jordvarmeanlæg ligger på omkring 250.000 kr., inklusiv moms.

Eksisterende bygninger har typisk et højere varmetab end nye huse på grund af dårligere isolering, hvilket oftest betyder indkøb af en større varmepumpe. Ved store varmetab kan prisen for et komplet jordvarmeanlæg være over 300.000 kr.

Endelig går teknologien i retning af at kombinere billigere varmepumper, herunder luft til vand varmepumper, med solcelleløsninger og batterier - det kan især være en effektiv løsning hvis en el-bil kommer ind i regnestykket.

 


 

På nettet kan du læse at: "Et lodret jordvarmeanlæg normalt koster mellem 250.000 - 300.000 kr." - Vi siger ikke at det er forkert, MEN du bør altid henvende dig til et professionelt firma, hvor der er en energikonsulent til at vejlede dig. Du er velkommen til at indhente et gratis tilbud hos Dansk Energi Center A/S

Her kan du læse mere om jordvarmeboringer og se billeder fra en af vores opgaver.