Skip to main content

Hvad koster lodret jordvarme?

Hvis man stiller spørgsmålet "hvad koster en bil" - så ved man godt at det kommer an på mange forskellige faktorer.

Det er fuldstændigt det samme med varmepumper, vertikal/horisontal jordvarme og køling.

Vores pris på horisontal jordvarme (Lodret boring) starter fra 280.000 kr. (Det er priser set d. 4. sep. 2023).

Priserne på vertikale jordvarmeboringer er faldet en smule de senere år. Det er stadigvæk en hel del dyrere end vandrette (horisontale) jordvarmeanlæg, men der er også nogle fordele. Det er vores erfaring at mange boringer bliver lavet, fordi der ikke er plads til et vandret anlæg. Støj kan være en medvirkende faktor - jordvarmeboringer er i sagens natur, uden en mekanisk udedel og er derfor støjfri.

Man kan ikke!
Give en eksakt pris på en jordvarmeboring da rigtigt mange forhold har indflydelse på prisen. Borefirmaet skal f.eks. give en fast pris til kunden for at udføre boringen og det uden at kende til undergrunden det pågældende sted. En boring kan tage alt fra 2 dage til 2 uger, afhængig af jordbundsforholdene.

Det følgende er fra vores leverandør af boringer og er vejledende!

Prisen på lodret jordvarme i et nyt hus på cirka 200 m2

Nye huse er godt isolerede og har derfor som udgangspunkt et lavt varmetab. Dette betyder, at en varmepumpe på 6 kW som regel er tilstrækkelig, og energibehovet ligger under 10 MWh. En typisk installationspris for et komplet lodret jordvarmesystem vil være omkring 250.000 kr. inklusive moms. Af denne pris udgør borearbejdet lidt over halvdelen.

Hvis du planlægger at opføre et nyt hus og din installatør angiver, at varmepumpen skal være større end 6 kW og/eller energiforbruget er større end 10 MWh, bør du dog være forsigtig med at bruge ovenstående pris som udgangspunkt. Prisen stiger ikke lineært, da varmepumpen ikke koster meget mere, når den øges i størrelse.

Prisen på lodret jordvarme i et eksisterende hus på cirka 130 m2

Eksisterende huse bruger mere energi end nye huse. De har et større varmetab og kræver derfor typisk en større varmepumpe. Eksisterende huse er dog normalt ikke lige så store som nye huse. Et standardhus betragtes som et hus på 130 m2, hvor varmebehovet er 18 MWh (svarende til cirka 2.000 liter olie). Her vil en komplet installation med lodret jordvarme typisk koste omkring 350.000 kr. inklusive moms.

Hvis dit hus har et væsentligt større energiforbrug, stiger prisen på boringen markant mere end prisen på varmepumpen. Det er normalt energiforbruget, der primært påvirker prisen på boringen i et eksisterende hus, og ikke så meget størrelsen på selve varmepumpen.

 


 

På nettet kan du læse at: "Et lodret jordvarmeanlæg normalt koster mellem 250.000 - 300.000 kr." - Vi siger ikke at det er forkert, MEN du bør altid henvende dig til et professionelt firma, hvor der er en energikonsulent til at vejlede dig. Du er velkommen til at indhente et gratis tilbud hos Dansk Energi Center A/S

Her kan du læse mere om jordvarmeboringer og se billeder fra en af vores opgaver.

Dansk Energi Center A/S
Karisevej 72 Haslev, 4690
Telefon: 70 26 50 00
Cvr: 32765823

VE Godkendt installatør

VE logo

Åbningstider
Mandag - torsdag
8:00 - 15:30

Fredag
8:00 - 15:00

Andre tider efter aftale.

Find os på FaceBook eller Youtube