Skip to main content
Ofte stillede spørgsmål

Montage stor varmepumpe

Varmepumpe udedel

Her kan du læse nogle af de informationer, vi synes er relevant for dig som kunde, når der skal installeres en ny varmepumpe.

Montagetid:

Luft-til-luft anlæg: ca. 5 timer (standard montage).

Luft-til-vand anlæg (koblet til centralvarme anlægget) ca. 2 dage (standard montage).

Jordvarme anlæg (koblet til centralvarme anlæg) ca. 2 dage (hertil skal lægges gravetid til nedgravning af jordslanger).
Vi monterer mere end 200 forskellige anlæg om året.

Den erfaring kommer dig tilgode.

Udover at levere og montere dit nye varmepumpeanlæg, bestræber vi os meget på at det skal se pænt ud og være opsat efter gældende foreskrifter.

Varmepumper indeholder kølemiddel, og tilkoblinger samt rør-samlinger skal være helt tætte, også om 5 år.

Tæthedsprøvning:
Vi tæthedsprøver alle anlæg efter montagen.

Lyd/resonans:
I udedele sidder der en ventilator/propel som drejer rundt. Det indebærer at der kommer støj. Her kan du se hvor meget...

Idag er det minimalt hvad der kommer af støj. Der er på alle udedele monteret vibrationsdæmpende gummifødder.

Effektivitet:
Alle boliger kan opvarmes ved hjælp af en varmepumpe. Myten om at varmepumper ikke kan levere energi nok til opvarmning af store og/eller gamle huse passer ikke. Men anlægget skal være dimensioneret rigtigt.

Energimærke:
Alle anlæg skal fra d. 26. september 2015 være mærket med et energimærke. SEER - SCOP
Service:
På luft-til-luft, altså anlæg der ikke er koblet til dit centralvarme anlæg, skal man have udført service 1 gang om året, hvis der er over 1 kilos fyldning (kølemiddel) på.

Service må KUN udføres af certificerede virksomheder.

Serviceaftaler sikrer ejeren af anlægget at, der bliver udført service 1 gang om året, at der er så få driftsstop som muligt, at vedligeholdelse og reparation bliver så billigt som muligt, at anlægget yder optimalt i hele levetiden.
Hvad koster det:
Priserne ændres hele tiden afhængig af mærke og kvalitet. Og der kan være faktorer der påvirker den samlede pris, såsom eksisterende radiatorers anvendelighed, besværlige adgangsveje under montage (lofter, etageadskillelser, skunk, montagehøjder osv.) samt nødvendige el-installationer.

Få altid lavet en korrekt dimensionering - det kan på lang sigt spare mange penge og kedelige oplevelser.
Tilslutning EL:
Luft-til-luft anvender alm. 220 volt med jord. Luft-til-vand og jordvarme anvender 400 volt med jord Du kan sørge for den nødvendige el-installation selv eller vi sørger for det.
Rørgennemføringer:
Når vores montører laver rørgennemføringer ved mur, tætnes der med Bitumen, som sikrer at regnvand ikke trænger ind ved rørene.
Placering af udedele:
Udedel skal placeres, således at blade, sne og andet, ikke kan lukke af for ventilatorens funktioner.