Skip to main content

Jordvarme - din bæredygtige varmeløsning

Langtidsholdbar varmeløsning og væsentlig lavere varmeudgift.

Skræddersyet til din ejendom.

Mere end 2000 anlæg installeret siden 1998.

Viden, kompetence og lang erfaring, giver det bedste resultat.

Tilfredse kunder, er et mål i sig selv.

Jordvarme - masser af fordele

Lang levetid, høj ydelse, minimal vedligeholdelse.

Mest effektive energiløsning i dag
De facto standard på nybyggeri i dag
Minimum af støj
Mest miljøvenlige varmeløsning

Udedel

Jordslanger

En jordvarmeinstallation kræver, at der er udenomsareal til nedgravning af den nødvendige slangelængde.

En tommelfingerregel er, at man skal gange det opvarmede areal med 2. Hvis man skal opvarme 200 m2, så gange man det med to og får således 400m jordvarmeslange til nedgravning.

Slangerne graves ned i 1 meters dybde og med en afstand imellem slangerne på ca. 1 meter. Så passer det ca. med det samme areal: 400 m2 have/udenomsareal.)

Indedel

Kompressor | buffertank
En varmepumpe kan nemt erstatte eksisterende anlæg. Ofte får man endda mere plads (gamle oliefyr fylder tit langt mere end en ny varmepumpe).

Vores varmepumper (indedelen) har samme størrelse som et standard køkkenskab: ca. 60x67cm. og er mellem 170 og 190 cm højt. Dybden kan variere lidt da det afhænger af rør installationerne bagved.

Vi klarer det hele for dig

Fra start til slut

  • Vi er med dig fra start til slut

  • Vi afmonterer dit gamle anlæg

  • Vi installerer og indkører dit nye anlæg

  • Du får instruks i brug af anlægget

Alle de andre ting...

Der er mange ting at huske på, når man skal have nyt varmeanlæg. Vores konsulenter er altid klar til at besvare de spørgsmål, du måtte have i den forbindelse.

Vi orientere dig om

  • Relevante nutidige ordninger/fradrag.

  • Vi ordner graveansøgninger til kommunen.

  • Vi afmelder evt. olietank.

  • Vi sørger for færdigmelding til kommunen.

  • Vi håndterer garantireparationer, service, akut udkørsel og telefonsupport.

Du er velkommen til at besøge vores showroom.

Hvor lang tid tager det at etablere jordvarme?

Selve den fysiske installation tager ca. 1 uge. Det inkludere nedtagning af det gamle anlæg. Evt. fjernelse af gamle olietanke eller opfyldning af denne.

Re-etablering af haven. Vi nedgraver jordslagerne og afretter det gravede areal groft efterfølgende. Men finafretning og såning af nyt græs, skal kunden selv klare.

Hele forløbet fra start til slut, er meget afhængig af din kommunes sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingen skal bl.a. afklare respekt-afstande til private og offentlige vandværker,  osv.

Stort set alle ansøgere får idag tilladelse til jordvarme.

Vi klarer naturligvis al korrespondance med din kommune.

Den bedste varmepumpe

- til din bolig

- et kvalitets-anlæg fra Dansk Energi Center, giver dig tryghed og minimalt bøvl i hverdagen!


Kvalitetsstyring handler om kvalitetsbevidsthed i forhold til kunderne.

For os handler det om: Præcist at definere kundens behov for at kunne yde optimal rådgivning. Producere/levere ydelsen som aftalt.

Lave dokumenteret kvalitetskontrol. Løbende følge op på om kunderne er tilfredse.

24/7 Support

Tilkald ved akutsituationer.
Telefonassistance ved fejl / igangsætning og driftsoptimering af anlægget

Bosch climate partner

- er en gruppe af installatører, som i samarbejde med Bosch, ønsker at lægge ekstra vægt på kvalitet. Bosch Climate Partner er en yderst kvalificeret og veluddannet installatør, som har øje for detaljen.