Skip to main content

Hvad er en energivejleder

energivejleder logo png

Spar mange penge med rigtig vejledning

Der ligger et stort potentiale i energibesparelse, især i den nuværende ældre bygningsmasse. Energivejlederen kan være med til at realisere dette potentiale. Mange bygningsejere ved ikke, hvad der kan gøre i deres bolig/ejendom - og dermed er det vanskeligt for dem, at se en løsning.

Beslutningen om en eventuel kommende energirenovering tager boligejeren selv. Inden da kan energivejlederen rådgive, ud fra indsigt og erfaring og på tværs af håndværksmæssige faggrænser.

Energivejlederen arbejder på tværs

En energivejleder er typisk en håndværker, som har besluttet at uddanne sig, med det formål at kunne vejlede om de tekniske muligheder for at spare på energien i en ejendom. En uddannet energivejleder kan hurtigt se, hvor der er oplagte muligheder for energibesparelse i en konkret bygning.

Energivejlederen er i stand til give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien − i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

En energivejleder kan som sit primære arbejdsområde have enten installationer eller klimaskærmen (vinduer, tag mv.) Men ved hjælp af energivejlederuddannelsen har han suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, forskellige teknologier og forskellige produkter - både inden for sit eget fag og inden for andre typer byggefag.

Energivejlederen er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører og underentreprenører om en løsning, der dækker flere fagområder og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.