Skip to main content

Hvad er en elpatron?

En elpatron er et varmelegeme, der sikrer at du har varme, hvis din varmepumpe skulle sætte ud.

Elpatronen kører ved hjælp af strøm og skal kun køre indtil anlægget igen er i drift. Hvis varmepumpen har brug for "ekstra" kræft, eller er det ekstraordinært koldt, kan man slå elpatronen til (suppleringsdrift) - men el-forbruget bliver så lidt højere end normalt. Hold øje med at elpatronen kun er tændt, når det er nødvendigt.

Elpatronens drift

Er der forskel på elpatronens drift i henholdsvis luft-til-vand varmepumpe og jordvarme-anlæg?

Ja, der kan være forskelle i elpatronens drift mellem luft-til-vand varmepumper og jordvarme-anlæg. Begge typer varmepumper anvender elpatroner som backup-varmekilder, men de kan variere i, hvordan og hvornår elpatronen aktiveres. Lidt eksempler:

Luft-til-vand varmepumper

Luft-til-vand varmepumper udnytter varmen fra luften, og deres effektivitet kan falde ved meget lave udendørstemperaturer. Elpatronen i disse systemer aktiveres typisk, når lufttemperaturen er for lav til at opretholde tilstrækkelig varmeudvinding.

I områder med meget kolde vintre kan elpatronen i luft-til-vand varmepumper være i drift hyppigere for at opretholde opvarmningen, især når lufttemperaturen er betydeligt lavere.

Elpatronen kan også blive aktiveret hurtigt for at reagere på pludselige temperaturændringer og sikre konstant komfort.

Jordvarme-anlæg

Jordvarme-anlæg udnytter den mere konstante temperatur under jorden, hvilket kan resultere i højere effektivitet ved meget lave udendørstemperaturer sammenlignet med luft-til-vand varmepumper.

Elpatronen i jordvarme-anlæg kan have mindre hyppig drift ved lave temperaturer, da jordens mere stabile temperaturer bidrager til at opretholde varmeeffektiviteten.

Da jordtemperaturen generelt ændrer sig mindre dramatisk end lufttemperaturen, kan elpatronen i jordvarme-anlæg være mere optimeret til mere konstante driftsforhold.

Fejlmuligheder

Sensorproblemer:

Fejl eller dysfunktion i temperatursensorer, både indendørs og udendørs, kan forvirre varmepumpens kontrolsystem og føre til en unødvendig aktivering af elpatronen


Frostbeskyttelse:

Frostbeskyttelse: Nogle varmepumper aktiverer automatisk elpatronen som en del af frostbeskyttelsesmekanismen for at forhindre fryseskader i varmeveksleren eller andre komponenter i systemet.


Dårlig vedligeholdelse:

Manglende regelmæssig vedligeholdelse, såsom uregelmæssig rengøring af filtre eller ineffektiv varmeveksler, kan tvinge varmepumpen til at stole mere på elpatronen, hvilket resulterer i hyppigere opstarter.

Trykfald:

Hvis der er et trykfald i varmepumpesystemet, kan det signalere et problem, som systemet forsøger at kompensere for ved at aktivere elpatronen.


Fejl i kontrolsystemet:

Elektroniske eller styringsfejl i varmepumpens system kan medføre fejlagtig aktivering af elpatronen. Dette kan omfatte problemer som softwarefejl eller beskadigede kontrolkomponenter.


Uventet elpatron aktivitet kan være dyrt...

Hvis elpatronen viser uventet aktivitet, anbefales det at konsultere en professionel varmepumpeinstallatør eller tekniker for at diagnosticere og løse problemet. Regelmæssig vedligeholdelse og inspektion af varmepumpesystemet kan også bidrage til at forhindre disse uventede driftsproblemer.

Bruges den elektriske backup-opvarmningsfunktion i en længere periode kan det resultere i højere el-regninger og reduceret effektivitet.

Kontakt Dansk Energi Center A/S  og få en kvalificeret VVS-tekniker til at diagnosticere og reparere eventuelle problemer med varmepumpen så hurtigt som muligt for at genoprette dens fulde varmekapacitet og forbedre energieffektiviteten.