Skip to main content
Ofte stillede spørgsmål

Hvad er COP værdi?

COP, SCOP og SEER.

Den nye SCOP værdi

Der skal spares penge på energien i Europa - EU er udkommet med et nyt direktiv (EcoDesign), og med direktivet kommer der også et nyt energimærke. Dem vi kender i forvejen fra vaskemaskine, tv apparater og lign. SCOP erstatter det tidligere COP.
Med det nye mærke introduceres begrebet SCOP eller ."Seasonal COP".

SEER Værdi

Effektivitet

SCOP Værdi

Varme ydelse

Klimazoner

For opvarmning skal energimærket indeholde værdier (SCOP mv.) for standardklimazonen ”middel”.

Derudover er der mulighed for at oplyse værdier for klimazonerne ”varmere” og ”koldere”. Men det er frivilligt.

Klimaet i Danmark svarer godt til klimazonen ”middel”. Fordelingen af klimazoner vises på et Europakort på energimærket.

Støj

Støj inde og ude

Støj (Db) der kommer fra de enkelte dele i anlægget. I kraft fra 2013.

COP Værdi
COP står for "coefficient of performance" og angiver forholdet mellem den varme, du får, og den mængde strøm, du bruger. Jo højere tallet er, jo større er varmepumpens effektivitet.

COP værdien kan bruges når man skal sammenligne to forskellige anlæg. Et teoretisk eksempel: Mærke A, 12kW med COP værdi 3,5 sammenlignes med mærke B også 12kW med en COP værdi på 3,0. Mærke A yder altså mere end mærke b. Man kan dog ikke anvende COP værdien alene som beslutningsgrundlag.

Men en COP-værdi gælder kun for en bestemt temperatur. En COP-værdi på 4,1 ved 2/35°C betyder f.eks., at denne COP-værdi opnås ved en udendørstemperatur på 2°C og en fremløbstemperatur på 35°C.

En nøjagtig fastsættelse af varmepumpens aktuelle ydelse er ikke mulig, da der ikke tages højde for sæsonbestemte temperatursvingninger.
SCOP Værdi
SCOP-værdien (seasonal coefficient of performance) giver en langt mere nøjagtig fastsættelse af varmepumpens effektivitet: Den definerer varmepumpens ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer.

En SCOP-værdi på 4,8 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit leverer 4,8 gange så meget energi end den elektriske energi, den bruger.

Husk, at målingen foretages ved en forholdsvis høj udendørstemperatur, og at en varmepumpe, som har en god virkningsgrad ved 7°C, kan have en dårligere virkningsgrad end andre modeller, når der er minusgrader!
SEER Værdi (Køling)
SEER står for "Seasonal Energy Efficiency Ratio". Det er et tal, der beskriver, hvor godt et klimaanlæg virker. Et højere SEER-tal betyder bedre effektivitet og lavere energiregninger.

SEER-tal er defineret i et laboratorium, hvor indendørs og udendørs forhold eksistere under kontrollerede forhold. Det er derfor muligt at evalueret anlægget under præcis samme forhold. Man kan derfor med SEER, bedømme anlæg fra forskellige producenter.

Højere SEER ratings kan opnås når producenter anvender nyere eller bedre teknologi i deres anlæg. Det er derfor, SEER-tal har en stor indflydelse på udgifter til anlæg. Af samme grund er SEER blevet en vigtig del af markedsføringen.
Korrekt dimensionering er yderst vigtig og husets isoleringsgrad spiller også ind. Herudover kan rørføring, stigning og tryk have indflydelse på den samlede effekt.
VÆR OPMÆRKSOM på at disse værdier anvendes meget i salgs- og marketing situationer, og at mange leverandører ikke får testet deres produkter hos Energistyrelsen, da det er en kostbar affære.
Energistyrelsen har udgivet en pjece om SCOP og SEER til producenter og leverandører.
Vores luft-til-luft varmepumper lever allerede op til de krav der stilles i EU.