Skip to main content
Ofte stillede spørgsmål

Årligt eftersyn

Varmepumper

Alle varmepumper, med over 1 kilo kølemiddel, skal have udført årligt eftersyn. Eftersynet er lovpligtigt og skal udføres af et certificeret firma.

Hvad efterses ved det årlige eftersyn?

Som minimum efterses følgende:
  • Rør og samlinger.
  • Driftstryk.
  • Trykovervågningssystemet.
  • Frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget, for anlæg med direkte fordampning det anvendte kølemiddel.
  • Efterfyldning af brine, antal liter, for anlæg med direkte fordampning dog kølemiddel.
  • Andre forhold, som kommunalbestyrelsen har fastsat i tilladelsen efter lovens § 19.
  • Udførelse af eventuelle reparationer.