Håndværkerfradrag på vej...

Genindførslen af håndværkerfradraget (boligjobordningen) er et led i regeringens nye Vækstplan DK, der har til hensigt at skabe flere arbejdspladser i Danmark. Håndværkerfradraget skal løbe i 2013 og 2014, hvor hver boligejer kan få op til 15.000 kroner i skattefradrag på håndværkernes arbejdsløn og højst 30.000 kroner pr. husstand med to voksne. I det ”nye” håndværkerfradrag er der lagt op til et større fokus på energirenoveringer.

Et incitament til at gå i gang

”Vi oplever en stor interesse for at energirenovere og investere i grøn energi, men efter at håndværkerfradraget blev afskaffet, har der været en tilbageholdenhed fra boligejernes side. Nu er fradraget tilbage, og dermed er der ingen tvivl om, at antallet af energirenoveringer vil vokse i den kommende tid, simpelthen fordi danskerne har fået øjnene op for grøn energi i hjemmet, og med et tilskud, er incitamentet til at gå i gang.”

Håndværkerfradraget er endnu ikke stemt igennem i Folketinget, men flertallet skulle være på plads, da Venstre har givet sin støtte til en genindførsel af håndværkerfradraget.


Kilde: Berlinske Business