Certificeringer

 • VPO ordningen

  Hvad er VarmePumpeOrdningen?


  Gå til Varmepumpe-ordningens hjemmeside

  Som køber af et varmepumpeanlæg er det vigtig, at anlægget er af en god kvalitet. Kvalitetetssikring af varmepumpeaggregatet og krav til dimensionering, installation og vedligeholdelse bør være en selvfølge.

  For at sikre dette bedst muligt er der to forhold, som bør være opfyldt:

  Varmepumpen bør være energieffektiv og opfylde gældende normer, standarder og dokumentationskrav. Der kan henvises til den frivillige godkendelsesordning for luft/luft, brugsvand- og boligventilationspumper, som Teknologisk Institut i dag driver. Endvidere anbefaler Go'Energi en række energimærkede varmepumper.

  Installatøren bør være medlem af Kvalitetssikringsordningen for varmepumpeinstallatører, i daglig tale "VarmePumpeOrdningen" eller blot VPO.

 • KMO ordningen

  Hvad er Kølebranchens Miljøordning?

  Gå til KMOs hjemmeside

  KMO er udpeget til certificeringsorgan i henhold til forordning 303/2008 (Kølebranchen).

  Det er forbudt at arbejde med HFC-kølemidler uden godkendelse fra KMO.


  KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav".
  KMO stiller en returordning for kølemidler til rådighed for brugere og kommuner.
  KMO samler data om påfyldning og aftapning af kølemidler, og stiller disse data til rådighed for staten og kommunerne.
  KMO oplyser om uddannelsesmuligheder.

  Alle der bruger HFC-kølemidler skal være registreret hos KMO.

 • ISO250px

  ISO 9001:2008 Certificering. DS.

  ISO er internationale standarder inden for f.eks. miljø og kvalitet, som en virksomhed kan beslutte at følge.

  Ved at blive certificeret efter en ISO standard får virksomheden et certifikat på, at den lever op til en international standard f.eks. inden for produktion eller miljø. 

  ISO navnet dækker over en lang række internationale regler (standarder), som grundlæggende er brancheuafhængige minimumskrav til virksomhederne.

  Indholdet er i meget grove træk:

  • Beslutning om virksomhedens kvalitetspolitik, mål og planer
  • Fordeling af ansvar og kompetence
  • Gennemgang og eventuelt justering af de væsentligste arbejdsgange
  • Fastsættelse af regler for behandling af kritik og fejl
  • Styring af dokumenter, leverandører, værktøj/maskiner m.v.
  • Fastlæggelse af virksomhedens kvalitetssystem, herunder udarbejde en håndbog
 • VE250px

  VE Installatørvirksomhed - Godkendt af Energistyrelsen.

  Godkendelsesordningen er for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Med små vedvarende energianlæg forstås biomassekedler og – ovne, solcelle- og solvarmeanlæg og varmepumper.


  Læs resten af teksten om VE Godkendelsen

 • BoschCP 250px

  Bosch Climate Partner

  Bosch Climate Partner er en gruppe af installatører, som i samarbejde med Bosch, ønsker at lægge ekstra vægt på kvalitet. Bosch Climate Partner giver slutbrugeren mulighed for aktivt at vælge en yderst kvalificeret og veluddannet installatør, som har øje for detaljen.

  Bosch Climate Partner logoet gør det nemmere for slutbrugerne at vælge den bedste installatør. Logoet er slutbrugernes garanti og sikkerhed for kvalitet fra start til slut. Dette sker i form af kvalificeret rådgivning, veludført arbejde og energieffektive produkter.

  Læs mere om Climate Partner ordningen her.