Faldende energiforbrug

Det faktiske energiforbrug faldt i 1. halvår 2014 med 8,9 pct. sammenlignet med 1. halvår 2013. Faldet i energiforbruget er påvirket af udviklingen fra en nettoeksport til en nettoimport af el samt et betydeligt varmere vejr i 1. halvår af 2014. I årets første halvår har der således været 23 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Derudover har der været et lavere konverteringstab på kraftværkerne som et resultat af, at elproduktion fra fossile brændsler er blevet fortrængt af vindkraft.

Kilde: Energistyrelsen.