Store varmepumper - dansk produkt

Store varmepumper ‖ DVI Varmepumpecentral


Varmepumpecentral klar til brug i alle større virksomheder.

Kaskadeopbygget Plug and Play

store varmepumper varmepumpecentral 5 800px

Vores leverandør af store varmepumper DVI Energi, er klar med store varmepumper - stort set uden begrænsninger. Varmepumpecentralen er konstrueret med varmepumper monteret i kaskadeteknologi på specialfremstillede akkumuleringstanke. Varmepumperne har en varmeeffekt fra 40 kW+ og kobles ind og ud efter behovet i den tilsluttede installation.

 

STABIL VARME

Kombinationen af varmemåleren og kaskadeteknologien sørger for den mest optimale drift af varmepumperne. Det vil i praksis sige, at hvis der er behov for 35 kW varme, startes 1 modul, og hvis varmebehovet stiger til 112 kW, startes 3 moduler. På denne måde opnår vi den mest stabile varmeleverance og undgår for mange start og stop af varmepumperne.

Akkumuleringstanke

De specialkonstruerede akkumuleringstanke, med indbyggede skørter, der opdeler tanken i flere sektioner, giver mulighed for at have op til 3 forskellige temperaturer i den samme tank, selvom tanken ligger ned.

akkumuleringtanke

Styring og regulering

Varmepumpecentralen er forsynet med integreret eltavle, hvor al styring og reguleringsteknik er samlet. Styringen er koblet til internettet via en indbygget pc, som giver mulighed for at overvåge varmepumpens drift, snavsefiltres tilstand, anlægstryk, afgivet effekt osv. Ud over dette giver internetadgangen DVI’s teknikere adgang til at justere driftsparametre, udlæse fejl, genstarte varmepumpen osv.

Integreret eltavle

Ydermere kan varmepumpecentralen leveres med integreret, godkendt målerfelt for elforsyningens elmåler. Det vil sige, at varmepumpecentralen kan tilkobles direkte i et kabelskab eller en transformerstation. På den måde er man uafhængig af eltavler og øvrige el-installationer i de bygninger, som skal forsynes med varme.

Hybridanlæg

Varmepumpecentralens styring kan håndtere andre energikilder som tilskudseffekt. Denne tilskudseffekt anvendes til at supplere på årets koldeste gradtimer, hvor varmepumpens effekt ikke er tilstrækkelig. Tilskudseffekten kan være eksisterende gas- eller oliekedler. På denne måde kan man lave meget økonomisk attraktive løsninger. Hvis man ved den dimensionerende udetemperatur lader varmepumpen dække cirka 50% af effekten, vil varmepumpen stadig dække cirka 85-90% af det årlige energiforbrug.

Varmeoptag i luften

Varmepumpen henter energien fra luften, som suges igennem varmepumpemodulernes sider, hvor fordamperfladerne er placeret. Herefter kastes den lodret i vejret via en ventilator, som er placeret i varmepumpemodulets top. Der hentes energi fra luften helt ned til -15°C. Det kan transformeres til varmt vand helt op til +65°C.

Varmtvandsprioritering

Varmepumpens styring er forberedt til at prioritere produktion af varmt vand, som er vigtigt i idrætshaller, institutioner og andre bygninger med højt varmtvandsforbrug. Det giver varmepumpen de bedst mulige arbejdsforhold og kunden den lavest mulige varmeudgift.
Varmepumpen kan tilsluttes et utal af varmefordelingsanlæg lige fra gulvvarmeanlæg til kaloriefere anlæg i produktionsfaciliteter.

Lavt lydtryk

Varmepumpen er udviklet med henblik på lavt lydniveau for at sikre mulighed for implementering i lydfølsomme områder. Der er anvendt en særlig type ventilator, der reducerer turbulens og lyd betragteligt. Derudover er ventilatorens lyd- og lufttryk orienteret lodret for at forhindre gener til nærmeste naboer.

Dansk Energi Center logo

Dansk Energi Center A/S
Karisevej 72 Haslev, 4690
Telefon: 70 26 50 00
Cvr: 32765823

VE Godkendt installatør

VE logo

Åbningstider
Mandag - torsdag
8:00 - 15:30

Fredag
8:00 - 15:00

Andre tider efter aftale.

Find os på FaceBook eller Youtube