Skip to main content
Dansk Energi Center logo

Dansk Energi Center A/S

Høj ydelse
Lang levetid
Minimal vedligeholdelse

Lauritzen Fonden logo

Lauritzen Fonden

En erhvervsdrivende fond,
der yder støtte til almennyttige aktiviteter

Grøn løsning
Lauritzen Fonden har taget en beslutning om at investere i ny co2 venlig opvarmning til deres konferencecenter i Dronningmølle. De har derfor besluttet at udskifte deres oliefyr med varmepumpe. I forvejen har de investeret i et større solcelle-anlæg med batteri kapacitet.
Varmepumper til opvarmning, har flere fordele. Ydelsesmæssigt er de langt bedre end olie, gas, træpiller og lign. Og set over tid er store besparelser. Via deres eget solcelle-anlæg opnår de stor egenforsyning af grøn el og en markant bedre udnyttelse af egen el-produktion.

Vertikal jordvarme
Lauritzen Fonden valgte i samarbejde med Dansk Energi Center A/S at løsningen skulle være en jordvarmeboring. Det blev til 6 boringer af ca. 135 meters dybde.

Tilskud
Ved udskiftning af fossile- og biomassebaserede varmekilder til varmepumper er der mulighed for at opnå op til 30% tilskud af projekt prisen.

Det gamle oliefyr

Lauritzen Fondens Interne konference-lokaler i Dronningmølle har behov for ny opvarmning samt varmt brugsvand til ca. 26 værelser og/eller 60 personer.

Opvarmet areal i 2 bygninger er ca. 990 m2 inkl. Konferencerum, køkken og havestue.

Varmepumpe F1355 fra Vølund. Nem styring og mulighed for fjernstyring via wi-fi og app.

Installatør kan være remote koblet på anlægget. Det giver tryghed i hverdagen.

Ny vp-unit fra F1355 fra Vølund

Isoleringen fjernes fra de gamle tanke. Nedtagne anlæg opdeles og afleveres til genbrugsstation.

Nye tanke installeres. Nye optimerede cirkulationspumper monteres. Energiforbruget reduceres.

Ejendommen har behov for ny opvarmning samt varmt brugsvand til ca. 26 værelser og/eller 60 personer.

Her ses de 6 boringer, samt fordelerbrønden. Indføring i gavl.

Borehul og foringsrør.

Boretårn.

Borerig.

Tryghed i hverdagen

Med NIBE UplinkTM modtage du fejlmeldinger på din varmepumpe med det samme. Vi som installatør er også koblet op, så vi kan vejlede kunden i tilfælde af driftsfejl. Varmepumpens styring giver i kombination med NIBE UplinkTM app'en af markedets mest brugervenlige løsninger.

Serviceaftale

- tryghed i hverdagen

Med en serviceaftale er du sikker på at du har så få driftsstop som muligt. Aftalen er ikke bindende og du betaler først for service når vi har væretog udføre det. Lovpligtigt eftersyn 1 gang om året.

Vi er taget på afsluttende besøg på ejendommen i Dronningmølle. Vi mødes med den ansvarlige for ejendommen og gennemgår forløbet og driften indtil nu.

Evt. tillægsopgaver aftales eller sagen afsluttes.

Montagebiler

Jordvarme boring

Højere virkningsgrad end luft/vand og traditionel jordvarme, større besparelse på varmeregningen, ingen reetablering af have, minimale pladskrav, ejendommen stiger i værdi.

Selve jordvarmeboringer kan etableres uden nogen synlige dele. Når anlægget er i drift er der ingen støj.

Få et GRATIS tilbud

Tilbuddet er gratis og helt uforpligtende. Du udfylder en kort formular og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Dansk Energi Center A/S
Karisevej 72 Haslev, 4690
Telefon: 70 26 50 00
Cvr: 32765823

VE Godkendt installatør

VE logo

Åbningstider
Mandag - torsdag
8:00 - 15:30

Fredag
8:00 - 15:00

Andre tider efter aftale.

Find os på FaceBook eller Youtube