Træpillefyr

Du kan normalt spare ca. halvdelen af dine varmeudgifter ved at skifte dit gas eller oliefyr, ud med et træpillefyr.

Hvad er et Træpillefyr?

I et træpillefyr fyrer man med træpillerne, der er lavet af sammenpresset savsmuld og træspåner. Træpillefyret opvarmer hele huset samt der varme brugsvand.
Et træpillefyr er et anlæg, der består af 3 hoveddele, et træpillemagasin, en kedel/vandtank og en brænder. Træpillerne hældes i magasinet, og fra magasinet føres træpillerne ved hjælp af en "snegl" over i brænderen i takt med forbrændingen. pellux100

Hvor meget kan du spare i varmeudgifter med et pillefyr?

Du kan spare cirka halvdelen af varmeregning ved at skifte til træpiller i stedet for at anvende olie eller naturgas, da træpiller er meget billigere i indkøb.

Virkningsgrad

Virkningsgraden er det udbytte man får af de træpiller der afbrændes. Normalt giver 1 kg træpiller ca. 4 – 4,5 kWh varme. Til sammenlinning giver 1 Liter olie ca. 10 KW/h varme, og 1m3 gas giver ca.11 KW/h. Virkningsgraden bestemmes også kvaliteten af de træpillerne du vælger og selve pillefyret..

Skal jeg vælge et pillefyr eller en varmepumpe ?

Hvis du overvejer at installere et pillefyr, skal du vide, at det kræver en arbejdsindsats, og ikke passer sig selv som et varmepumpe anlæg. Med jævne mellemrum skal pillefyret renses for aske og slagger og pillefyrets træpille magasin fyldes. Til gengæld er investeringen noget lavere med et træ pillefyr end en varmepumpe.

Hvis dit nuværende olie forbrug er ca. 3000 liter olie. Skal du tilsvarende kunne håndtere ca. 5 - 6 tons træpiller.  Om valget falder på en varmepumpe eller et træpillefyr, afhænger af prisen og hvor meget arbejde eller lyst, der er til at bruge på den daglige drift.Hvad er træpiller, og hvilken kvalitet skal du vælge?

Træpiller kvalitet kan variere meget. De gode træpiller giver askemængder på under 0,5. Dvs. uden grus, forurenet affaldstræ, bark og lign.
Ofte hænger kvaliteten og pris sammen.
6 tons træpiller svarer omtrent til:
 3 – 3.500 liter olie eller 
15-20 m3 bøgebrænde eller 
40 m3 flis eller 
30.000 kWh el.

Der må maksimalt opbevares 3 tons træpiller i fyrrummet (3 tons svarer til 5 m3 træpiller).

I henhold til bygningsreglementet skal pillefyr opfylde kedelklasse 5 i den fælleseuropæiske standard DS/EN 303-5.