Erhverv-/ industrivarmepumpe

Har du eller din virksomhed et køle-/varmebehov der er større end en almindelig bolig (2-300 m2), så har du brug for en stor varmepumpe der er optimeret præcist til behovet. Vores store varmepumper starter ved 23 kW og går op til 200 kW. De kan naturligvis kaskadekobles, så vi kan også dække behovet i et fjernvarmeværk.

Typiske kunder til store varmepumper kan være:

 • Daginstitutioner
 • Plejehjem
 • Skoler
 • Kontorejendomme
 • Landbrug
 • Produktion
 • Beboelse

Vi leverer projekterede installationer der er optimeret til det præcise behov. Dimensionering og konfiguration giver optimal og solid løsning i enhver tænkelig bygning.

En grønnere måde at tænke opvarmning på

Dansk Energi Center A/S leverer en unik jordvarmepumpe fra DVI Energi A/S, som, hvis man ønsker det, kan kombineres med andre eksterne varmekilder som solfangere eller energifangere. Når man lavere disse kombinationer, får du det lavest ­mulige elforbrug til opvarmning af bygninger og varmt brugsvand. Alle Anlæg dimensioneres og bygges op til en komplet løsning. En solid økonomisk løsning der holder i årevis.

 • Energieffektiv kompressor
 • 500-3000 liter akkumuleringstank
 • Friskvandsmodul til varmt brugsvand
 • Overhedningsfjerner til varmt brugsvand
 • Varmepumpe og solfangerstyring

Varmepumpe og solfangerstyring

En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved konstant høj temperatur.

display queen 25

Intelligent & flexibelt system - her er vist en Quueen Single 25-40

queen 25 40 single

Kaskadekobling

Produktserien VV25-40 er udviklet med henblik på kaskadekoblig af flere anlæg når behovet overstiger hvad VV40 yder.

Ubegrænset antal jordvarme og luft/vand varmepumper kan kaskadekobles.
Standardiseret kaskadekobling kræver ingen yderlige styringsenheder

Frikøling & tvangskøling

Miljørigtig og økonomisk køling af ventilationsluften via jordslangekredsens relativt kølige væske. Når frikølingens effekt ikke tilstrækkelig tvangsstartes køling via kompressoren reversible kølesystem.

Varmetilskud fra solpaneler

Varmepumpen kan tilsluttes og styre alle typer solvarmepaneler.

Jordslangekreds

Varmeoptag gennem jordslangekreds med mulighed for tilkobling af DVI Energifanger.

Varmtgasveksler til brugsvand

Udseparering af kølekredsens høje temperatur sikrer økonomisk lagerkapacitet af centralvarmevand med høj temperatur (60-80 ˚C).

Altid frisk varmt brugsvand

Varmt brugsvandsproduktion via gennemstrøms­veksler sikrer stor tappekapacitet og frisk legionellafrit vand.

Integreret solvarme

Fuldt ud integreret solvarmestyring i varmepumpestyring og systemkomponenter sikrer optimal udnyttelse af solvarmen. Intelligent styring sørger for optimal udnyttelse af solvarmen til opvarmning af brugsvand og bygning.

Ved overtemperatur i akkumuleringstanken eller for lave temperaturer i solpanelerne anvendes energien til opvarmning af jordslangerne.

Centralvarme

Opvarmning med radiatorer eller gulvvarme

Ventilation - varme/køle

Via køle-og varmeflade i ventilationsanlæg er elektriske varmeflader og dedikerede køleanlæg overflødige.

Skitse Queen 23 40

 


 

 

stor varmepumpe


Hybrid varmepumpen leveres af DVI (Dansk Varmepumpe Industri A/S).

Det er et kvalitetsprodukt med meget lave driftsomkostninger, høj ydelse og minimal vedligeholdelse. Varmepumpen anvendes til husstande, virksomheder, skole, nybygger og renovering af eksisterende centralvarme-anlæg. Hardware og software er delvist udviklet i samarbejde med bland andet Teknologisk Institut. Del elementerne er dansk producerede og tilpasset det nordiske klima.

 Hybrid varmepumpe

Kaskadekobling

Når behovet overstiger hvad anlægget yder, kan man kaskadekoble flere enheder.

Ubegrænset antal jordvarme og luft/vand varmepumper kan kaskadekobles.

Integreret solvarme

Fuldt ud integreret solvarmestyring.

Travlt? - lad os ringe dig op
Ring-til-mig 2