Solpaneler

Solvarme

Solfanger, solpaneler, vakuumrør - kært barn har mange navne.

Stigende energipriser, miljøhensyn og forsyningssikkerhed gør at mange overvejer nye former for opvarmning. Solenergi er en af mulighederne.

- en klimavenlig og økonomisk fordelagtig løsning til opvarmning af brugsvandet og boligen.
Spar 3.000-4.000 kroner årligt på husets el- og varmeregning.

Daglige fordele ved anvendelse af solvarme:

  • Billig, varm brugsvand uden meget vedligeholdelse
  • Mulighed for gulvvarme i badeværelse og andre rum om sommeren uden merudgift
  • Mulighed for at kombinere med Luft/vand varmepumpe og jordvarmeanlæg, samt akkumulere overskudsvarme i jorden.

Volund solpaneler412x291px

KOMBI LØSNING. Det er muligt at lade overskudsvarme fra solpaneler "gå ned i jorden" via sit jordvarmeanlæg.

Solenergi - en økonomisk og miljøvenlig løsning.

Solen opvarmer væsken i solfangeren. Når temperaturen her bliver større end temperaturen i lagertanken, transporteres den optagne energi via varmeveksleren til lagertanken. Fra lagertanken kan energien anvendes til at opvarme brugsvand eller eventuelt overføres til varmeanlægget.

Solfangere kan anvendes med jordvarmeanlæg. Til "sol i jord" løsninger, kan anlægget komme af med overskudsvarmen ved at afgive den overskydende varme til jorden. Herved hæves COP værdien på jordvarmeanlægget.

 Vacuumpipes/vakuumrørvakuumroer

Vakuumrøret består af to glasrør, som er sat ind i hinanden, og enderne er smeltet sammen. Mellem glasrøreme er der vacuum som fungere som isolering.

I centrum af vacuumrøret sidder der en kobberstav som kaldes "Heatpipe". Heatpipen leder varmen til solfangerens samlingsrør hvor den veksler over til videre transport, ned i solvarmebeholderen.

Panelerne findes med 24 rør. Der findes komplette tagbeslag til de fleste tagtyper, samt stativ.

Vacuum solfangeren er meget driftsikker og der er minimal vedligeholdelse.


Sol til jord

Solfangere, paneler med væske (glycol), kan levere rigtigt meget varme på en god sommerdag, ofte så meget varme at man ikke kan forbruge det hele. Overskudsvarmen fra solpanelerne skal udledes for at undgå overophedning, og det foregår i langt de fleste tilfælde via centralvarme-anlægget, med højere temperaturer i huset til følge. Og mere varme i huset på en i forvejen varm sommerdag er oftest uønsket. Man kan aflede overskudsvarme til sit jordvarmeanlæg.

Solfangere tilsluttet akkumuleringstank

Hvis temperaturen i solfangeren er højere end temperaturen i akkumuleringstanken, starter solfangeranlæggets cirkulationespumpe og en ventil leder vandet gennem akkumuleringstankens varmeveksler.   solfanger anlaeg akkumuleringstank 1