Sol til jord

Sol til jordslanger

“Sol i jord”, "Sol til jordslanger" - kært barn har mange navne.

Går du med tanker om at skulle etablere nyt jordvarme-anlæg, kan det være en rigtig god idé at “ind-tænke” solpaneler i løsningen. Eller som minimum "fremtidssikre" anlægget med de rigtige tilslutningsmuligheder.

Et solvarmeanlæg er en supplerende opvarmningskilde, der det meste af året, kan opvarme det brugsvand du har behov for. Har man et stort anlæg kan det med fordel anvendes til f.eks. forvarmning af centralvarmeanlæg og/eller tilskud af energi til jordvarmeslanger (sol-i-jord).

I solrige perioder af året leverer mange solfangeranlæg mere varme end der er behov for til varme og varmt vand. Den overskydende energi kan man så føre til jordslangerne og dermed lagre den i jorden til senere brug (energien i jorden hæves).

I mindre solrige perioder, hvor et solfangeranlæg ikke når op på en tilstrækkelig temperatur til opvarmning af varmt vand og centralvarmevand, kan energi som ikke kan udnyttes direkte, gemmes i jorden via jordslangerne. Senere, når energien anvendes (og nu med en øget effektfaktor COP værdi) for varmepumpen.

Hvordan virker solfangere?

Energien fra solen opfanges i en væskefyldt (vand/frostvæske) solfanger. Det opvarmede vand føres ind i huset til en varmeveksler eller en større varmtvandsbeholder. Når varmen er afgivet, ledes solfangerens vand tilbage til solfangeren igen og processen starter forfra. Væsken fra solfangeren cirkulerer i et helt lukket kredsløb og brugsvandet kommer derfor ikke i berøring med væsken i solfangeren. Kun varme/energi overdrages/veksles fra det ene kredsløb til et andet. Vandet i solfangeren må naturligvis forhindres i at fryse til om vinteren, så der er iblandet frostvæske.

Solfangere tilsluttet akkumuleringstank

 solfanger anlaeg akkumuleringstank

Hvis temperaturen i solfangeren er højere end temperaturen i akkumuleringstanken, starter solfangeranlæggets cirkulationespumpe og en ventil leder vandet gennem akkumuleringstankens varmeveksler.

Sol til jord

Sol til jord kan være en løsning. Udover at energien kan bruges på et senere tidspunkt og dermed give en bedre effekt til varmepumpen, så opnår man en meget bedre komfort inde i huset, da overskudsvarmen ikke skal udledes gennem centralvarmesystemet, men føres ned i jordslangerne til senere genanvendelse.