Proceskøl

 

Reducér dit CO2 udslip betragteligt og opnå markante besparelser på vand og/eller kemikalieforbruget. Freonkølemidlet R22 udfases senest 2015 og en udskiftning af de gamle maskiner kan være nært forestående.

Dansk Energi Center A/S løser alle kølebehov i erhverv og industri, herunder også proceskøling. Vi arbejder med produkter af høj kvalitet, med maksimal ydelse og minimale vedligeholdelsesomkostninger. Det er dyrt at køle og det er derfor vigtigt at vores køleløsninger er fuldstændigt optimerede, i hvert enkelt tilfælde. Lang levetid, høj ydelse og minimal vedligeholdelse.

Vi projekterer, installerer og servicerer anlægstyper som: Ammoniakanlæg, køle-/ frost-rum, server-køl, vandkølingsanlæg, proces-køl og gylle-køl.

Produktionsstop

Vi ved at produktionsstop kan koste kunden dyrt og vi ser det som vores opgave, at minimere risikoen for disse stop mest muligt.

Er uheldet ude, tilbyder vi naturligvis akut udkørsel i forbindelse med serviceaftale.

Få alle detaljer på plads!

- Ring allerede nu og aftal et møde med vores rådgiver. Telefon: 70 26 5000

Dansk Energi Center A/S er ISO 9001:2008 certificeret. Medlem af KMO, VPO, KSO. Godkendt af Energistyrelse som VE Installatørvirksomhed.