Lodret jordvarme

Lodret jordvarme, vertikal jordvarme, jordvarmeboring, dybdeboring - kært barn har mange navne.

Fælles for dem alle, er at varmeoptageren placeres lodret i stedet for vandret. En løsning, der kan bringes i anvendelse, hvor pladsen til nedgravning af traditionelle jordslanger er begrænset eller uønsket.

jordboring

Blot få meter nede er jordens temperatur konstant på 6-8 graders varme, og den er stabil året rundt. For hver 100 meter, der bores ned i jorden, stiger temperaturen med ca. 1 grad. Det er denne varme, et jordvarmeanlæg omsætter til opvarmning af boligen/ejendommen, og det vand, der kommer ud af vandhanerne.

Kort fortalt består et lodret jordvarmeanlæg hovedsageligt af en jordvarmesonde, der anbringes i en energiboring og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Jordvarmesonden trækker varmen op af jorden og transporterer den via en frostsikker væske, brine, op til varmepumpen. Her omsættes varmen til en så tilpas høj fremløbstemperatur, der passer til husets radiatorer og det varme brugsvand.

I varmepumpen opsamles varmen fra jord-varmesonden i jorden. Herfra ledes den videre til fordamperen, hvorfra energien føres videre til kompressoren. Her omdannes varmen til energi med høj temperatur, og til sidst afgives den akkumulerede energi til centralvarmeanlægget. Når den frostsikre væske har afgivet sin varme til systemet i varmepumpen, er dens temperatur faldet betydeligt. Så nu bliver den sendt tilbage til jordvarmesonden, hvor opvarmningen af den gentages.

Da temperaturen nede i jorden er konstant, så fungerer et jordvarmeanlæg året rundt. Det er en fordel set i forhold til andre vedvarende energiformer, som ofte er afhængige af vejret. Der er tale om helt naturlig fysik, og teknikken kan i bund og grund sammenlignes med principperne i et køleskab. I varmepumpen er det “den varme side” af processen, der udnyttes.

En jordvarmesonde er lavet af et materiale, der gør den nærmest uopslidelig og en kvalitetsvarmepumpe har en levetid på 25-30 år.