Løsning for solcelle ejere på plads

Nyt fra klimaministeriet! Nu findes der en overgangsordning for solceller. Konkret betyder det at investorer, der allerede var langt i planlægningsprocessen for store markanlæg, da folketinget ændrede loven den 20. marts 2013,
nu bliver sikret mod økonomisk skade.
 
For at få den forhøjede sats på 1,3 kr./kWh i 10 år skal der opfyldes nedenstående kriterier:
 Ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest
den 19. marts 2013, dog må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter nr. 1
og 2 nedenfor.

Herudover skal mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den 19. marts 2013 og ikke efterfølgende være trukket tilbage:  1. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning
  2. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
  3. Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget
  4. Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget

Reglerne for private, der kom i klemme mellem de gamle og de nye regler, blev ligeledes tilpasset. Alle dem, der kan dokumentere, at de har indsendt en anmeldelse inden den 20. december 2012, kommer med under den gamle ordning. Dette vil hjælpe dem, der dengang har indsendt en mangelfuld anmeldelse og blev afvist af den grund.

TEQNIK, installatørernes organisation, skriver derudover at der netop er blevet stillet lovforslag omkring etablering af fællesanlæg i almene og private udlejningsejendomme samt erhvervsudlejningsejendomme.For at læse klimaministeriets pressemeddelesen, klik her.


Se TEQNIKs pressemeddelelse her.