Hårdværkerfradrag vedtaget

Bolig-job-ordningen vedtaget af et flertal i folketinget.

Ordningen kommer også til at omfatte sommerhuse.
Det betyder at man igen kan trække udgifter til arbejdsløn fra, når man skal renoverer sit hus/sommerhus. Fradraget er med tilbagevirkende kraft fra januar i år. Foreløbig kommer aftalen til at gælde 2013 og 2014, sommerhuse dog først fra 22. april 2013.

Fradraget er på op til 15.000 kr. på arbejdsløn, når man laver forbedringer af boligen.

Når man lægger håndværkerfradraget og lempelsen af EL-afgiften sammen, får man et rigtigt godt incitament til at investere i alternativ boligopvarmning, istedet  for olie og gas.

Det vil være særdeles fordelagtigt at investere i jordvarme og varmepumper, både luft-til-vand og luft-til-luft.