Dansk Energi Center A/S er blevet ISO 9001:2008 godkendt

Endelig er ISO Godkendelsen på plads, den har været undervejs længe. Det betyder dog ikke at vi nu skal til at slappe af, tværtimod. ISO godkendelsen skal være med til at vi kan blive bedre til det vi arbejder med.

ISO er internationale standarder inden for f.eks. miljø og kvalitet, som en virksomhed kan beslutte at følge. Ved at blive certificeret efter en ISO standard får virksomheden et certifikat på, at den lever op til en international standard f.eks. inden for produktion eller miljø.

ISO navnet dækker over en lang række internationale regler (standarder), som grundlæggende er brancheuafhængige minimumskrav til virksomhederne.

Indholdet er i meget grove træk:
  • Beslutning om virksomhedens kvalitetspolitik, mål og planer
  • Fordeling af ansvar og kompetence
  • Gennemgang og eventuelt justering af de væsentligste arbejdsgange
  • Fastsættelse af regler for behandling af kritik og fejl Styring af dokumenter, leverandører, værktøj/maskiner m.v.
  • Fastlæggelse af virksomhedens kvalitetssystem, herunder udarbejde en håndbog

Læs mere om vores certificeringer her.