Lavere EL-afgift

 

Den lavere elafgift i 2013, gør det mere attraktivt at udskifte oliefyret med en varmepumpe.

 
I finansloven for 2013 er der afsat penge til at sænke afgiften på el for elopvarmede huse herunder huse opvarmet med varmepumpe. Reduktionen i elafgiften for elopvarmede huse er i forvejen 14,75 øre pr. kWh og reduceres ved 2013's begyndelse med yderligere 36,8 øre pr. kWh, så den samlede reduktion fra den 1. januar 2013 bliver 51,55 øre pr. kWh.
Hvis man skifter oliefyret ud med en varmepumpe, kan man ændre BBR-registreringen til elopvarming, så man dermed får glæde af reduktionen i elafgiften.
 
Varmepumper bruger elektricitet. Energitjenesten har opstillet et regneeksempel ved udskiftning af et oliefyr med en luft-til-vand varmepumpe i et parcelhus på 140 kvadratmeter. I dette eksempel vil varmepumpen bruge godt 5.000 kWh om året. Den ekstra reduktion i elafgiften vil betyde en årlig besparelse på knap 2.000 kr. på elregningen. Afgiftsnedsættelsen gælder kun for den del af årsforbruget, som er over 4.000 kWh.
 
Dermed vil fritidshuse, som kun bliver brugt en lille del af året, ikke få gavn af den lavere afgift.
 

Lavere afgift på elvarme og ændret sats for godtgørelse fra den 1. januar 2013

 

Resumé

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82, om bl.a. ændring af elafgiftsloven med en nedsættelse af afgiften på elvarme. Samtidig ændres satserne for godtgørelse af elafgift af til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder. De nye satser træder i kraft den 1. januar 2013.


Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82, om bl.a. ændring af elafgiftsloven med en nedsættelse af afgiften på elvarme, det vil sige satsen for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el, herunder elvarmepumper, og satsen for godtgørelse af elafgift af forbrug til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder.

Lovforslaget er en del af en Afgifts- og konkurrencepakke i Finanslovsaftalen for 2013.


Ny elvarmesats                                                   

I perioden 2013 til og med 2015 gælder der følgende satser for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el:

Afgiftselementer

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1.

Energiafgift

øre/kWh

23,3

23,7

24,2

2.

Energieffektiviseringsbidrag

øre/kWh

0,6

0,6

0,6

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

4,0

4,0

4,0

4.

Tillægsafgift

øre/kWh

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

34,1

34,6

35,2

Efter 2016 reguleres satserne på grundlag af ændringer i nettoprisindekset.

Satserne for Energieffektiviseringsbidrag, El-distributionsbidrag og Tillægsafgift ændres ikke ved dette lovforslag.


Ny godtgørelsessats for elvarme i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder

I perioden 2013 til og med 2015 gælder der følgende satser for godtgørelse af elafgift af forbrug til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder:

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Godtgørelse af elafgift

øre/kWh

41,3

42,0

42,9


Ikræfttrædelse

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Link til SKAT.DK