Nye krav til varmepumper fra d. 26. september 2015

Tiden nærmer sig hvor de nye regler for mærkning af varmepumper træder i kraft.
Uddrag af artikel fra Energistyrelsen.

Reglerne betyder, at produkter der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke vil kunne markedsføres i EU.

Fra 26. september 2015 skal varmepumper, der anvendes i centralvarmeanlæg, have et energimærke med A++ - G-skalaen, hvor A++ er det mest energieffektive. Den 26. september 2019 tilføjes energiklassen A+++.

 Reglerne gælder for:

  • Varmepumper, der anvender gas, olie eller el til rumopvarmning via et varmeanlæg>
  • Varmepumper, der anvender gas, olie eller el til kombineret produktion af varmt brugsvand og varme til varmeanlæg
  • Solkomponenter og styringer, der anvendes i pakkeløsninger med varmepumper til varmeanlæg
  • Varmepumper, der har en effekt op til og med 70 kW.

Varmepumpers energimærke skal udover energiklassen indeholde oplysninger om ydelsen i KW i forskellige klimazoner og støjniveau i dB (både inde og ude).

Varmepumpeløsninger, der indeholder sol- eller styringskomponenter, skal have det såkaldte pakkemærke, som indeholder dels energiklasse for varmepumpen og dels energiklassen for den samlede løsning. På mærket skal angives, hvilke løsninger, der indgår i mærket (sol, varmtvandsbeholder, styring og varmepumpe).

Leverandører af produkter og pakker omfattet af ordningen skal levere trykt og digitalt energimærke samt særlige produkt- og pakkedatablade. Derudover skal leverandørerne kunne levere specificeret teknisk dokumentation til Energistyrelsen.

 Læs hele artiklen på Energistyrelsens hjemmeside