Varmepumpe montage

Vi monterer mere end 200 forskellige anlæg om året. Den erfaring kommer dig tilgode. Udover at levere og montere dit nye varmepumpeanlæg, bestræber vi os meget på at det skal se pænt ud og være opsat efter gældende foreskrifter. Varmepumper indeholder kølemiddel, og tilkoblinger samt rør-samlinger skal være helt tætte, også om 5 år. 

Montagetid:
Luft-til-luft anlæg (fork. LL) (varme/air-condition anlæg - IKKE koblet til centralvarme anlæg):
ca. 5 timer (normalmontage).

Luft-til-vand anlæg (fork. LV) (koblet til centralvarme anlægget)
ca. 2 dage (normalmontage)

Jordvarme anlæg (fork. VV) (koblet til centralvarme anlæg)
ca. 2 dage (hertil skal lægges gravetid til nedgravning af jordslanger)

Tæthedsprøvning:
Vi tæthedsprøver alle anlæg efter montagen.

Lyd/resonans:
I udedele sidder der en ventilator/propel som drejer rundt. Det indebærer at der kommer støj. Leverandørerne af varmepumper arbejder hele tiden med at reducere denne støj, og idag er det minimalt hvad der kommer af støj.
Der er på alle udedele monteret vibrationsdæmpende gummifødder.
- der bør dog stadig tages hensyn til tæt-boende naboer og placering af udedelen (gælder LL og LV). 

Effektivitet:
Alle boliger kan opvarmes ved hjælp af en varmepumpe. Myten om at varmepumper ikke kan levere energi nok til opvarmning af store og/eller gamle huse passer ikke. Men anlægget skal fra starten af dimensioneres rigtigt.

Energimærke:
Alle anlæg skal fra d. 26. september 2015 være mærket med et energimærke. ERP, SCOP

Service:
På LL, altså anlæg der ikke er koblet til dit centralvarme anlæg, skal man have udført service 1 gang om året i garantiperioden og herefter hvert andet år. Vi anbefaler dog at man får serviceret sit anlæg lige inden fyringssæsonen, så man er sikker på at alt virker optimalt inden det bliver koldt.

På LV og VV skal man have serviceret sit anlæg hvert år, da der er en større mængde kølemiddel under tryk på disse anlæg. For at hindre evt. forurening af jorden ved jordvarme anlæg, kontrolleres denne del også ved service.

Service må KUN udføres af certificerede virksomheder.

Serviceaftaler sikrer ejeren af anlægget at, der bliver udført service 1 gang om året, at der er så få driftsstop som muligt, at vedligeholdelse og reparation bliver så billigt som muligt, at anlægget yder optimalt i hele levetiden.

Hvad koster det:
Priserne ændres hele tiden afhængig af mærke og kvalitet. Og der kan være faktorer der påvirker den samlede pris, såsom eksisterende radiatorers anvendelighed, besværlige adgangsveje under montage (lofter, etageadskillelser, skunk, montagehøjder osv.) samt nødvendige el-installationer.
Få altid lavet en korrekt dimensionering - det kan på lang sigt spare mange penge og kedelige oplevelser.

Tilslutning EL:
LL anvender alm. 220 volt med jord.
LV og VV anvender 400 volt med jord
Du kan sørge for den nødvendige el-installation selv eller vi sørger for det.

Rørgennemføringer:
Når vores montører laver rørgennemføringer ved mur, tætnes der med Bitumen, som sikrer at regnvand ikke trænger ind ved rørene.

Placering af udedele:
Udedel skal placeres, således at blade, sne og andet, ikke kan lukke af for ventilatorens funktioner.

Afrimning:

Instruks:
Når anlægget er klar til brug, instrueres kunden i brug af den elektroniske styring.