Plads til jordvarme?

Har jeg plads nok til at få et jordvarme anlæg?

Når man skal vælge ny varme installation er jordvarme rigtigt interessant da det er meget effektivt. Det har lang holdbarhed og der er stort set ingen vedligeholdelse.

Udenomsareal - antal meter jordvarmeslange

En jordvarmeinstallation kræver at der er udenomsareal til nedgravning af den nødvendige slangelængde (tommelfingerregel er at man skal gange det opvarmede areal med 2, f.eks. hvis man skal opvarme 200m2, så gange man det med to og får således 400m jordvarmeslange til nedgravning. Og man graver slangerne ned i 1 meters dybde og med en afstand imellem slangerne på ca. 1 meter. Så passer det ca. med det samme areal: 400m2 have/udenomsareal.)

Jeg har for lidt plads

Har man lidt mindre areal kan man supplere med en "energifanger". Energifangeren, optager varme fra den omgivende luft, nedbør osv. og afgiver så varmen til jorden, hvori slangerne ligger, og "opmagasinerer" på den måde ekstra varme til det omgivende jordlag. På den måde kan man kompensere for den kortere længe jordslanger.

jordslanger nedgravning

Du kan også se hvordan det ser ud i et bryggers, når varmepumpen er installeret.