Det årlige eftersyn

Lovpligtigt årligt eftersyn | Varmepumper

Uddrag af
Miljø ministeriets bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Forhold, som skal undersøges ved det årlige eftersyn,

  1. Udførelse af eventuelle reparationer.
  2. Rør og samlinger.
  3. Driftstryk.
  4. Trykovervågningssystemet.
  5. Frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget, for anlæg med direkte fordampning det anvendte kølemiddel.
  6. Efterfyldning af brine, antal liter, for anlæg med direkte fordampning dog kølemiddel.
  7. Andre forhold, som kommunalbestyrelsen har fastsat i tilladelsen efter lovens § 19.

Luft-til-vand og luft-til-luft varmepumper, med over 1 kilo kølemiddel, skal også have udført årligt eftersyn.


Bestil eftersyn nu