Energifanger

energifanger til jordvarme

Gør dit jordvarme-anlæg smartere med en energifanger tilkoblet

En energifanger optager energi fra den omkringværende luft i form af regn, blæst og sol og tilkobles et jordvarmeanlæg for at hæve temperaturen i jorden, der ligger tæt omkring jordslangerne. 

Dette betyder at energifangeren ved et normalt dimensioneret jordvarmeanlæg hæver temperaturen på jordslangerne. På den måde opnås et lavere el-forbrug til varmepumpen. 


I mindre arealer, hvor der ikke er plads til lange jordslanger kan boligejere opvarme deres bolig med miljøvenlig jordvarme ved at tilkoble en energifanger til jordvarmeanlægget.

Jordvarme kan etableres på mindre arealerEnergifangeren kan erstatte op til 150 meter jordslange, og derfor kan et jordvarmeanlæg etableres på et mindre areal. Energifangeren kræver 1 gange 1 meter eller ca. 1 m² over jorden og sparer typisk jordslanger og nedgravning på et 150-200 m² areal. 


Energifangeren forbedrer dit anlæg

Et jordvarmeanlæg med normalt dimensioneret jordslangelængde kan forbedres med en energifanger. Når energifangeren indkobles, formindskes belastningen på jorden omkring jordslangerne, og derved hæves temperaturen i jordslangerne.


Energifangerens drift

Når energifangeren er i drift, startes energifangerens indbyggede cirkulationspumpe, og kølevæsken ledes gennem energifangeren. 

Energifangerens "start og stop" bestemmes af temperaturforholdene i tre temperaturfølere:

  • Udetemperaturen (2)
  • Kølevæsketemperatur i energifangeren (3)
  • Kølevæsketemperatur i varmepumpens kolde fremløb (4)

energifanger kredsløb

Temperatur for energifanger

Temperaturen udenfor skal være mere end to grader, og temperaturen i energifangeren skal være mere end fire grader varmere end temperaturen i varmepumpens kolde fremløb.

Energifangerens funktion er uafhængig af om varmepumpen er i drift eller ej. Det betyder at energifangeren kan lagrer energi i jorden til senere brug – også selvom varmepumpen ikke kører.