Optimering/tilbehør

Optimering af din gaskedel

Har du allerede boligopvarmning med (Bosch) gas eller overvejer du en ny gasinstallation?

Så kan du nu få det bedste fra to verdener - nemlig gaskedel i samspil med en varmepumpe. Boschs hybrid varmepumpe "CompressHybrid 5000 AWS" er ideel til opgradering eller eftermontering af dit Bosch gas-anlæg, så du får mere vedvarende energi og endnu lavere driftsomkostninger.

compresshybrid5000aws skitse

De to enheder (gaskedlen og varmepumpen) arbejder hver især når de er mest effektive.

Varmepumpen anvendes når der er moderate udetemperaturer, fordi den er mere effektiv end det kondenserene gasfyr. Når udetemperaturen falder, bliver det kondenserende gasfyr mere effektivt i drift. I en overgangsfase kører begge systemer parallelt. Samspillet mellem de to giver økonomiske og miljømæssige besparelser.

Hvorfor skal jeg vælge en hybrid løsning?

Der kan være mange grunde til at vælge en hybrid løsning. Har man i forvejen en kondenserende Bosch Gaskedel, er det relativt simpelt at tilslutte en udedel og en Bosch styring. Der kan være lokale krav til forsyningspligt, hvor man kun kan have gas som opvarmningsmulighed (tilslutningspligt). Gaskedler i dag er ofte "små" - så størrelsen er for nogen et vigtigt parameter når de vælger ny varmeinstallation.

EL Reduktion.
Har man en hybrid løsning, får man mulighed for at udnytte "El reduktion", en ordning der giver dig ca. 52 øre i rabat på indkøb af strøm (ordn. gælder forbrug over 4000 kw.).

Her kan du læse mere om GRATIS uforpligtende rådgivning.

Er der mulighed for tilslutning af udedel (varmepumpen) til andre typer gaskedel end Bosch?
Svaret er nej, simpelthen fordi at styringen af hvornår enhederne skal være i drift, kun fungere med Boschs egne produkter

Sol til jord

Sol til jordslanger

“Sol i jord”, "Sol til jordslanger" - kært barn har mange navne.

Går du med tanker om at skulle etablere nyt jordvarme-anlæg, kan det være en rigtig god idé at “ind-tænke” solpaneler i løsningen. Eller som minimum "fremtidssikre" anlægget med de rigtige tilslutningsmuligheder.

Et solvarmeanlæg er en supplerende opvarmningskilde, der det meste af året, kan opvarme det brugsvand du har behov for. Har man et stort anlæg kan det med fordel anvendes til f.eks. forvarmning af centralvarmeanlæg og/eller tilskud af energi til jordvarmeslanger (sol-i-jord).

I solrige perioder af året leverer mange solfangeranlæg mere varme end der er behov for til varme og varmt vand. Den overskydende energi kan man så føre til jordslangerne og dermed lagre den i jorden til senere brug (energien i jorden hæves).

I mindre solrige perioder, hvor et solfangeranlæg ikke når op på en tilstrækkelig temperatur til opvarmning af varmt vand og centralvarmevand, kan energi som ikke kan udnyttes direkte, gemmes i jorden via jordslangerne. Senere, når energien anvendes (og nu med en øget effektfaktor COP værdi) for varmepumpen.

Hvordan virker solfangere?

Energien fra solen opfanges i en væskefyldt (vand/frostvæske) solfanger. Det opvarmede vand føres ind i huset til en varmeveksler eller en større varmtvandsbeholder. Når varmen er afgivet, ledes solfangerens vand tilbage til solfangeren igen og processen starter forfra. Væsken fra solfangeren cirkulerer i et helt lukket kredsløb og brugsvandet kommer derfor ikke i berøring med væsken i solfangeren. Kun varme/energi overdrages/veksles fra det ene kredsløb til et andet. Vandet i solfangeren må naturligvis forhindres i at fryse til om vinteren, så der er iblandet frostvæske.

Solfangere tilsluttet akkumuleringstank

 solfanger anlaeg akkumuleringstank

Hvis temperaturen i solfangeren er højere end temperaturen i akkumuleringstanken, starter solfangeranlæggets cirkulationespumpe og en ventil leder vandet gennem akkumuleringstankens varmeveksler.

Sol til jord

Sol til jord kan være en løsning. Udover at energien kan bruges på et senere tidspunkt og dermed give en bedre effekt til varmepumpen, så opnår man en meget bedre komfort inde i huset, da overskudsvarmen ikke skal udledes gennem centralvarmesystemet, men føres ned i jordslangerne til senere genanvendelse.

Energifanger

energifanger til jordvarme

Gør dit jordvarme-anlæg smartere med en energifanger tilkoblet

En energifanger optager energi fra den omkringværende luft i form af regn, blæst og sol og tilkobles et jordvarmeanlæg for at hæve temperaturen i jorden, der ligger tæt omkring jordslangerne. 

Dette betyder at energifangeren ved et normalt dimensioneret jordvarmeanlæg hæver temperaturen på jordslangerne. På den måde opnås et lavere el-forbrug til varmepumpen. 


I mindre arealer, hvor der ikke er plads til lange jordslanger kan boligejere opvarme deres bolig med miljøvenlig jordvarme ved at tilkoble en energifanger til jordvarmeanlægget.

Jordvarme kan etableres på mindre arealerEnergifangeren kan erstatte op til 150 meter jordslange, og derfor kan et jordvarmeanlæg etableres på et mindre areal. Energifangeren kræver 1 gange 1 meter eller ca. 1 m² over jorden og sparer typisk jordslanger og nedgravning på et 150-200 m² areal. 


Energifangeren forbedrer dit anlæg

Et jordvarmeanlæg med normalt dimensioneret jordslangelængde kan forbedres med en energifanger. Når energifangeren indkobles, formindskes belastningen på jorden omkring jordslangerne, og derved hæves temperaturen i jordslangerne.


Energifangerens drift

Når energifangeren er i drift, startes energifangerens indbyggede cirkulationspumpe, og kølevæsken ledes gennem energifangeren. 

Energifangerens "start og stop" bestemmes af temperaturforholdene i tre temperaturfølere:

  • Udetemperaturen (2)
  • Kølevæsketemperatur i energifangeren (3)
  • Kølevæsketemperatur i varmepumpens kolde fremløb (4)

energifanger kredsløb

Temperatur for energifanger

Temperaturen udenfor skal være mere end to grader, og temperaturen i energifangeren skal være mere end fire grader varmere end temperaturen i varmepumpens kolde fremløb.

Energifangerens funktion er uafhængig af om varmepumpen er i drift eller ej. Det betyder at energifangeren kan lagrer energi i jorden til senere brug – også selvom varmepumpen ikke kører.