Kundeservice

Ofte stillede spørgsmål

Når din ejendom skal have ny varmekilde (eller køl/aircondition) opstår der mange spørgsmål og internettet skaber ikke altid klarhed over det. Oftest vil man få flere forskellige rigtige eller urigtige forklaringer.

Her har vi forsøgt at samle nogle svar på det spørgsmål vi oftest får.

Har du et spørgsmål til vores produkter/installationer, som du mangler svar på og som du tror vil være en hjælp for andre, så skriv til vores hjemmeside ansvarlige her.

Varmepumpe beregning

Varmepumpeberegner skema

Det kan være svært at finde en on-line beregner, der nøjagtigt kan beregne besparelsen på en given investering i ny boligopvarmning. Men der er naturligvis nogle tal, man som tommelfinger regel kan tage udgangspunkt i.

Herunder kan du se nogle af de tal vi bruger, når vi skal oplyse kunden om pris og fremtidige omkostninger.

 beregning varmepumpe installation

Har man ikke plads til jordvarmeslanger kan man få et "Luft til vand" anlæg i stedet for. LV anlæg er nu om stunder næsten lige så effektive som jordvarme. Hvis man ser over et helt år er der 1000-1500 kr. i forskel.

HUSK! Der skal altid laves varmetabsberegning og korrekt udført dimensionering, for at få et optimalt kørende anlæg (økonomisk set).

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. (viste du, at med en varmepumpe blive din ejendoms status til "el-opvarmet" og at der er yderligere besparelser på el-prisen ved forbrug over 4000 kWh?).

Finansiering af varmepumpe

 

Ring til os på 70 26 5000 - vi har fingeren på pulsen!

Vi hjælper dig med den for tiden billigste finansiering.

 

Lån i din bank eller i COOP-bank, som er kåret til "bedst i test 2017" af Forbrugerrådet - bl.a. fordi de ikke har stiftelsesomkostninger.

Låneeksempel 1 COOP 100+ lån pr. 4/9-2017:

100.000 kr. - 60 mdr. - Ydelse kr. 1.930. (Åop: 6,1%)

Låneeksempel 2 COOP 100+ lån pr. 4/9-2017:

100.000 kr. - 120 mdr. - Ydelse kr. 1.107. (Åop: 6,1%)

KSO Ordningen

KSO

Kvalitetssikringsordningens formål er at sikre en høj standard af kvaliteten ved installation og service af biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg samt solcelleanlæg samt via et obligatorisk tilbud til kunden om en serviceordning at tilskynde til passende vedligeholdelse af de installerede anlæg.

Biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg er ved installation og service omfattet af nærværende kvalitetssikringsordning, når følgende generelle betingelser er opfyldt:

 • Nyinstallerede anlæg skal være typegodkendt i Danmark i henhold til gældende standarder, eller opfylde tilsvarende godkendelsesbetingelser. Typegodkendte anlæg er bl.a. beskrevet i publikationen ”Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark, Installatørvejledning”.
 • Installatører skal ved nyinstallation anvende godkendte komponenter. Oversigt over godkendte komponenter findes bl.a. på god-solvarme.dk. solarkeymark.org (engelsk) og solenergi.dk
 • Monteringsvejledninger fra fabrikanterne skal følges
 • Installationen af nye anlæg, samt service på eksisterende anlæg skal være udført af en virksomhed, der er tilsluttet Kvalitetssikringsordningen.
 • Aflevering af anlægget skal være udført af en person, der har gyldigt certifikat til installation og service af den aktuelle anlægstype.
 • Installatøren skal have anvendt kvalitetsikring i forbindelse med installationen af anlægget.
 • Køberen skal ved nyinstallation være tilbudt et serviceabonnement.

Derudover skal følgende specifikke betingelser være opfyldt afhængig af typen af installation
Solvarme og biobrændselsanlæg

 • Anlægget skal udføres af et firma med en af Sikkerhedsstyrelsen gyldig VVS-autorisation.

Solcelleanlæg
Virksomheder kan tilsluttes KSO-ordningen for solcelleanlæg, som:

 • Virksomhed der beskæftiger sig med opsætning af solcellepaneler i og på bygningers tage og facader. eller / og
 • Virksomhed der beskæftiger sig med den el-tekniske tilslutning af solcellepaneler.

 

Tilbage til certificeringer

Certificeringer

 • VPO ordningen

  Hvad er VarmePumpeOrdningen?


  Gå til Varmepumpe-ordningens hjemmeside

  Som køber af et varmepumpeanlæg er det vigtig, at anlægget er af en god kvalitet. Kvalitetetssikring af varmepumpeaggregatet og krav til dimensionering, installation og vedligeholdelse bør være en selvfølge.

  For at sikre dette bedst muligt er der to forhold, som bør være opfyldt:

  Varmepumpen bør være energieffektiv og opfylde gældende normer, standarder og dokumentationskrav. Der kan henvises til den frivillige godkendelsesordning for luft/luft, brugsvand- og boligventilationspumper, som Teknologisk Institut i dag driver. Endvidere anbefaler Go'Energi en række energimærkede varmepumper.

  Installatøren bør være medlem af Kvalitetssikringsordningen for varmepumpeinstallatører, i daglig tale "VarmePumpeOrdningen" eller blot VPO.

 • KMO ordningen

  Hvad er Kølebranchens Miljøordning?

  Gå til KMOs hjemmeside

  KMO er udpeget til certificeringsorgan i henhold til forordning 303/2008 (Kølebranchen).

  Det er forbudt at arbejde med HFC-kølemidler uden godkendelse fra KMO.


  KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler "fra vugge til grav".
  KMO stiller en returordning for kølemidler til rådighed for brugere og kommuner.
  KMO samler data om påfyldning og aftapning af kølemidler, og stiller disse data til rådighed for staten og kommunerne.
  KMO oplyser om uddannelsesmuligheder.

  Alle der bruger HFC-kølemidler skal være registreret hos KMO.

 • ISO250px

  ISO 9001:2008 Certificering. DS.

  ISO er internationale standarder inden for f.eks. miljø og kvalitet, som en virksomhed kan beslutte at følge.

  Ved at blive certificeret efter en ISO standard får virksomheden et certifikat på, at den lever op til en international standard f.eks. inden for produktion eller miljø. 

  ISO navnet dækker over en lang række internationale regler (standarder), som grundlæggende er brancheuafhængige minimumskrav til virksomhederne.

  Indholdet er i meget grove træk:

  • Beslutning om virksomhedens kvalitetspolitik, mål og planer
  • Fordeling af ansvar og kompetence
  • Gennemgang og eventuelt justering af de væsentligste arbejdsgange
  • Fastsættelse af regler for behandling af kritik og fejl
  • Styring af dokumenter, leverandører, værktøj/maskiner m.v.
  • Fastlæggelse af virksomhedens kvalitetssystem, herunder udarbejde en håndbog
 • VE250px

  VE Installatørvirksomhed - Godkendt af Energistyrelsen.

  Godkendelsesordningen er for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Med små vedvarende energianlæg forstås biomassekedler og – ovne, solcelle- og solvarmeanlæg og varmepumper.


  Læs resten af teksten om VE Godkendelsen

 • BoschCP 250px

  Bosch Climate Partner

  Bosch Climate Partner er en gruppe af installatører, som i samarbejde med Bosch, ønsker at lægge ekstra vægt på kvalitet. Bosch Climate Partner giver slutbrugeren mulighed for aktivt at vælge en yderst kvalificeret og veluddannet installatør, som har øje for detaljen.

  Bosch Climate Partner logoet gør det nemmere for slutbrugerne at vælge den bedste installatør. Logoet er slutbrugernes garanti og sikkerhed for kvalitet fra start til slut. Dette sker i form af kvalificeret rådgivning, veludført arbejde og energieffektive produkter.

  Læs mere om Climate Partner ordningen her.