Boligløsninger

Træpillefyr

Du kan normalt spare ca. halvdelen af dine varmeudgifter ved at skifte dit gas eller oliefyr, ud med et træpillefyr.

Hvad er et Træpillefyr?

I et træpillefyr fyrer man med træpillerne, der er lavet af sammenpresset savsmuld og træspåner. Træpillefyret opvarmer hele huset samt der varme brugsvand.
Et træpillefyr er et anlæg, der består af 3 hoveddele, et træpillemagasin, en kedel/vandtank og en brænder. Træpillerne hældes i magasinet, og fra magasinet føres træpillerne ved hjælp af en "snegl" over i brænderen i takt med forbrændingen. pellux100

Hvor meget kan du spare i varmeudgifter med et pillefyr?

Du kan spare cirka halvdelen af varmeregning ved at skifte til træpiller i stedet for at anvende olie eller naturgas, da træpiller er meget billigere i indkøb.

Virkningsgrad

Virkningsgraden er det udbytte man får af de træpiller der afbrændes. Normalt giver 1 kg træpiller ca. 4 – 4,5 kWh varme. Til sammenlinning giver 1 Liter olie ca. 10 KW/h varme, og 1m3 gas giver ca.11 KW/h. Virkningsgraden bestemmes også kvaliteten af de træpillerne du vælger og selve pillefyret..

Skal jeg vælge et pillefyr eller en varmepumpe ?

Hvis du overvejer at installere et pillefyr, skal du vide, at det kræver en arbejdsindsats, og ikke passer sig selv som et varmepumpe anlæg. Med jævne mellemrum skal pillefyret renses for aske og slagger og pillefyrets træpille magasin fyldes. Til gengæld er investeringen noget lavere med et træ pillefyr end en varmepumpe.

Hvis dit nuværende olie forbrug er ca. 3000 liter olie. Skal du tilsvarende kunne håndtere ca. 5 - 6 tons træpiller.  Om valget falder på en varmepumpe eller et træpillefyr, afhænger af prisen og hvor meget arbejde eller lyst, der er til at bruge på den daglige drift.Hvad er træpiller, og hvilken kvalitet skal du vælge?

Træpiller kvalitet kan variere meget. De gode træpiller giver askemængder på under 0,5. Dvs. uden grus, forurenet affaldstræ, bark og lign.
Ofte hænger kvaliteten og pris sammen.
6 tons træpiller svarer omtrent til:
 3 – 3.500 liter olie eller 
15-20 m3 bøgebrænde eller 
40 m3 flis eller 
30.000 kWh el.

Der må maksimalt opbevares 3 tons træpiller i fyrrummet (3 tons svarer til 5 m3 træpiller).

I henhold til bygningsreglementet skal pillefyr opfylde kedelklasse 5 i den fælleseuropæiske standard DS/EN 303-5.

Energivejleder

Få gode råd om energi - vores energivejleder står til din rådighed

Flere og flere efterspørger i dag gode råd til, hvordan de kan spare på energien. Både af hensyn til klimaet, men også af hensyn til de økonomiske besparelser, der følger med. Hos Dansk Energi Center A/S får du professionel hjælp og vejledning.

Virksomheden har en uddannet energivejleder, der ud over at være specialist inden for sit eget byggetekniske område også kan vejlede om energibesparelser i din bolig eller virksomhed.
"Uddannelsen som energivejleder sætter os i stand til at identificere mulige energibesparelser i boligen eller virksomheden ved at gennemgå bygningens installationer, herunder varme, ventilation og lys. Der er ofte gode muligheder for at spare penge på både el- og varmeregningen med fornuftige tilbagebetalingstider. Ud over det kan vi udpege de dele af klimaskærmen, herunder vinduer eller isolering, det kan være en fordel at få en fagmand til at se på, fordi de kan rumme potentialer for energibesparelse.


Mange boligejere tøver med at investere i energibesparelser, fordi de har svært ved at få overblik over de mange muligheder, der er i dag, samt hvilke løsninger der kan give dem de største besparelser. Det er vi nu fuldt ud kvalificeret til at hjælpe dem med.

Kunderne efterspørger viden

Undersøgelse har vist, at boligejere typisk henvender sig til deres lokale håndværker, når de har planer om at renovere boligen. Derfor er det også oftest ham de spørger til råds om mulighederne for at renovere energirigtigt.
Som installatør skal man være klar til at hjælpe kunderne med det, de henvender sig med. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fået den nødvendige viden på det her område, så vi ikke blot er i stand til at udføre renoveringen af kundens installationer i praksis, men også kan rådgive om, hvordan de kan gøre det energirigtigt.

Uddannelsen som energivejleder

Uddannelsen som energivejleder udbydes af TEKNIQ, Teknologisk Institut, Dansk Byggeri, Energitjenesten samt Videncenter for Energibesparelser. På www.energivejlederen.dk kan du læse meget mere om, hvad en energivejleder kan hjælpe dig med.

Varmepumpe | Høj kvalitet, lang levetid og minimal vedligeholdelse

SPAR 60% med en varmepumpe.

Luft til vand, Jordvarme og luft til luft varmepumper - skift dit gamle anlæg ud med en effektiv varmepumpe!

Hvis du synes at, du bruger for mange penge på opvarmning og har du et ældre oliefyr, gasfyr, pillefyr eller lignende, kan der være mange penge at spare ved at skifte til en billigere, mere miljøvenlig, opvarmningsform.

Varmepumper forbruger mindre energi end traditionelle opvarmningsmetoder og de yder ofte langt mere.

Den rigtige varmepumpe

Der kan herske en del forvirring omkring begrebet "varmepumpe", da det bliver brugt i flæng.

  • Jordvarme består af en varmepumpe og et antal meter jordslange som optager energi fra jorden.
  • Luft til vand varmepumper består af en varmepumpe og en "UDEDEL", som henter energi fra luften. Disse to typer varmepumper er normalt koblet på det "vandbårne" system, altså dine radiatorer, gulvvarme og dit brugsvand.
  • Luft til luft varmepumper er IKKE koblet på dit vandbårne system, men bruges ofte som supplement til eksisterende opvarmningsformer. Anvendes særligt i sommerhuse, udestuer og garager.

Installation af varmepumpe

Hos Dansk Energi Center vil vi gerne hjælpe dig til at finde den helt rigtige løsning. Vi laver også en korrekt dimensionering af dit kommende anlæg. Vi installerer over 250 anlæg om året, og vores erfaring kommer dig tilgode. Vi er altid opdateret med de sidste nye tiltag og yder kompetent GRATIS rådgivning inden for vores brancheområde. Varmepumper kan i dag erstatte de fleste traditionelle opvarmningsformer som oliefyr, gaskedler, pillefyr og lignende.

BOOK ET MØDE MED ENERGIVEJLEDEREN

Boligløsninger til private omfatter jordvarme, luft-til-vand varmepumper, luft-til-luft varmepumper og som tilkobling har vi solfangere, energifanger og solcelle-anlæg. Solcelle-anlæg kan selvfølgelig være en selvstændig installation, men mange bruger dem i forbindelse med en varmepumpe. Solcelle-anlægget driver varmepumpen, og når tilbagebetalingstiden er nået, har man stort set gratis varme i sin bolig.

Tilskudsordninger

Der ændres hele tiden på tilskudsordninger som håndværkerfradrag, energitilskud og lignende. Regeringen kommer med nye tiltag og fjerner nogle andre, så det er vigtigt at være opdateret på området. Vores rådgivere er hele tiden opdaterede, og kan vejlede dig i gældende regler og ordninger. Der kan naturligvis være unikke situationer, hvor vores viden bliver utilstrækkelig, men vi skal nok finde løsningen på det. RING til vores energivejleder på 70 26 5000 eller udfyld denne formular, så kontakter vi dig.

energivejleder